PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Radom / mazowieckie

Numer ogłoszenia

99379/2013

Opis

Radom: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro
Numer ogłoszenia: 99379 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66173 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 360 84 90 wew. 223, faks 48 360 84 90 w.223; 360 84 88.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.
Zamówienie podzielone jest na trzy części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.30.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Część druga zamówienia - świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny na rzecz osób - uczestników projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro i osób z ich otoczenia (rodziny) w granicach obszaru działania Zespołów Pracy Socjalnej nr 4, 5 i 6 MOPS w Radomiu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kuźnia Projektów Kreatywnych Aleksandra Górny, ul. Doliny Miętusiej 27/74, 43-316 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50625,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9750,00
Oferta z najniższą ceną: 9750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9750,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Część trzecia zamówienia - świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny na rzecz osób - uczestników projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro i osób z ich otoczenia (rodziny) w granicach obszaru działania Zespołów Pracy Socjalnej nr 7, 8, 9 i 10 MOPS w Radomiu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Specjalistyczno Edukacyjno Terapeutyczne Elżbieta Witecka, ul. Bolesława Chrobrego 48 lok. 82, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36045,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13350,00
Oferta z najniższą ceną: 13350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 23496,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Laski
(wielkopolskie)
Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z nieodpłatnym udostępnieniem oprogramowania umożliwiającego elektroniczną...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubin
(dolnośląskie)
Nieruchomośc zabudowana, Katowice
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH