PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy szkolenia, według kodu określonego we Wspólnym Słowniku Zamówień 80500000-9 Usługi szkoleniowe, w...

Powiatowy Urząd Pracy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski / łódzkie

Numer ogłoszenia

235021/2014

Opis

Piotrków Trybunalski: Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy szkolenia, według kodu określonego we Wspólnym Słowniku Zamówień 80500000-9 Usługi szkoleniowe, w zakresie: Sekretarka - obsługa menadżersko-administracyjna firmy
dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Piotrkowie Trybunalskim
Numer ogłoszenia: 235021 - 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 280506 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Dmowskiego 27, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 6474526, faks 044 6474526.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy szkolenia, według kodu określonego we Wspólnym Słowniku Zamówień 80500000-9 Usługi szkoleniowe, w zakresie: Sekretarka - obsługa menadżersko-administracyjna firmy
dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Piotrkowie Trybunalskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy szkolenia, według kodu określonego we Wspólnym Słowniku Zamówień 80500000-9 Usługi szkoleniowe, w zakresie: Sekretarka - obsługa menadżersko-administracyjna firmy
dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Piotrkowie Trybunalskim.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu: CZAS DLA AKTYWNYCH.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców OLIMP .sc., Al. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13833,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5890,40
Oferta z najniższą ceną: 5890,40 / Oferta z najwyższą ceną: 18337,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łubniany
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH