PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony nr 1/POKL/2012 na usługę szkoleniową - kurs stolarski

Areszt Śledczy

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

46911/2012

Opis

Gdańsk: Przetarg nieograniczony nr 1/POKL/2012 na usługę szkoleniową - kurs stolarski
Numer ogłoszenia: 46911 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26753 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3231000, 3231260, faks 058 3025125.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony nr 1/POKL/2012 na usługę szkoleniową - kurs stolarski.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednego szkolenia w formie kursu o nazwie -Kurs stolarski I/2012- dla 12-stu skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Gdańsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pt. Cykl szkoleniowo- aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres zamówienia obejmuje:
ilość osób do przeszkolenia- 12 osadzonych w jednej grupie szkoleniowej
ilość Kursów- 1 (jeden)
czas trwania kursu- 112 godzin lekcyjnych w tym 16 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 96 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych ( pod godziną lekcyjną należy rozumieć 45 minut ).
Kurs może być prowadzony w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach wyznaczonych przez zamawiającego, od 8.00 do 15.30 uwzględniając przerwę na obiad
miejsce przeprowadzenia kursu- pomieszczenie zamawiającego
płatność za realizację kursu- przelewem bankowym na numer konta wskazany przez wykonawcę z 30-sto dniowym terminem płatności
transport prowadzących kurs i sprzętu na koszt wykonawcy
ubezpieczenie uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstających w związku ze szkoleniem na koszt wykonawcy
Materiały szkoleniowe tj. zeszyty, długopisy, teczki papierowa, skrypty opracowane przez wykładowców wykonawca przekaże uczestnikom kursu. Materiały szkoleniowe po zakończeniu kursu przejdą na własność uczestników kursu. Materiały zostaną opatrzone logotypami zgodnymi z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na prośbę wykonawcy, zamawiający może udzielić wskazówek dotyczących odpowiedniego oznaczenia materiałów przekazywanych.
Celem kursu stolarskiego jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w zawodzie stolarza meblowego. W wyniku kursu uczestnik powinien m.in. przygotować stanowisko pracy z zachowaniem zasad ergonomii bhp i ppoż., posługiwanie się narzędziami do ręcznej obróbki drewna z zachowaniem przepisów bhp, umiejętność posługiwania się elektronarzędziami, rozróżnianie gatunków drewna i ich zastosowania, czytanie rysunku technicznego, dobieranie okuć i materiałów dodatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem, klejenie elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych ,wykonywaniem podstawowych operacji technologicznych na stacjonarnych maszynach do obróbki drewna z zachowaniem przepisów bhp, wykonywanie elementów i podzespołów konstrukcyjnych, ocenianie techniczne elementów i podzespołów konstrukcyjnych, wykonywanie montażu kompletu meblowego, kontrolowaniem parametrów użytkowych. Uczestnik kursu powinien posiadać wiedzę jak wykonać m.in. biurko wolnostojące, kontenerek, regał wolnostojący, szafkę wolnostojącą ubraniową, półkę wiszącą, wieszak wiszący, szafka narożna, szafka kancelaryjna 1-drzwiowa, 2-drzwiowa, szafka gospodarcza, stolik narożny, stół oraz inne meble.

Wykonawca zapewnia uprawnionych wykładowców do przeprowadzenia kursu stolarskiego zarówno części teoretycznej jak i praktycznej. Wykonawca będzie posiadać własny drobny sprzęt stolarski zużywalny (np. wiertła, wiertła O 3-8 wiertła do konfirmantów, papier ścierny ok. 50m.,, wkręty, kleje itp. niezbędną odzież ochronną dla uczestników kursu wg. przepisów bhp. Wartość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych nie przekroczy 40% wartości całej usługi. Materiały powinny być dostosowane do ilości godzin oraz ilości kursantów. Wykonawca podczas szkolenia nauczy kursantów obsługi sprzętem takim jak: pilarka, piła taśmowa, wiertarka stołowa, piła stołowa, opalarka, wyrzynarka, wkrętarka, młotowiertarka, strug ręczny, szlifierka, które znajdują się na wyposażeniu stolarni na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA upływa dnia 30 marca 2012 roku..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pt. Cykl szkoleniowo- aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

O.K. Ośrodek Kursów, ul. Sobieskiego 217, 82-400 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9408,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9408,00
Oferta z najniższą ceną: 9408,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15800,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa leków w ramach programów lekowych ( uzupełnienie)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sucha Beskidzka
(małopolskie)
Przetarg ustny na sprzedaż wolnego samodzielnego lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Ścinawa
(dolnośląskie)
Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych, budynkach laboratoryjnych oraz serwis dzienny w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH