PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rybniku

Syndyk masy upadłości "DIGIREC" SA

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-21

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki biurowe, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rybnik / śląskie

Numer ogłoszenia

111431

Powierzchnia

3 505 m2

Cena

748 688 zł

Opis


Syndyk masy upadłości "DIGIREC" SA  w upadłości likwidacyjnej w Rybniku ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż:

1.      Nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne z obrębu Wielopole o numerach ewidencyjnych 193/16 i 227/16 o łącznej powierzchni 3.505 m2 , zabudowane budynkiem biurowym o pow. Użytkowej 256,47 m2 oraz budynkiem hali produkcyjnej o pow. użytkowej 399,15 m2 , objęta księgą wieczystą Kw nr GL 1Y/00127029/7, położonej w Rybniku - Wielopole przy ul. Lipowej 22 dla której właścicielem gruntu jest Skarb Państwa zaś użytkownikiem wieczystym i właścicielem w/w budynków DIGIREC S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rybniku.

2.      Ruchomości upadłego, określonych w operacie szacunkowym sporządzonym w lutym 2012 roku przez biegłego sądowego ds. wyceny nieruchomości dr Jarosława Ciepał  z wyłączeniem ruchomości zgodnie ze spisem dostępnym w biurze syndyka.

3.      Cena wywoławcza dla prawa użytkowania wieczystego wynosi 100 % ceny oszacowania i tj. 478.688,00 zł brutto (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).

4.      Cena wywoławcza dla ruchomości wynosi 30% ceny oszacowania, co stanowi łącznie 249.417,39 zł brutto (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 39/100).

5.      Posiedzenie przetargowe odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 roku godz. 10:30 sala 112 w Sądzie Rejonowym Wydział XII Gospodarczy d.s. Upadłościowych i Naprawczych ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101  Gliwice na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza.

6.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie lub wpłynięcie pisemnej oferty zakupu na adres Sądu Rejonowego Wydział XII Gospodarczy d.s. Upadłościowych i Naprawczych ul. Powstańców Warszawy 44-101 Gliwice do dnia 20 czerwca 2013r. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina doręczenia. 

7.      Wymagania oferty, operaty szacunkowe, warunki przetargu oraz warunki umowy sprzedaży określa regulamin przetargu, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy z dnia 06 maja 2013r., który można przeglądać w biurze syndyka w Katowicach, ul. Sobieskiego 8/3 jak również  pod nr telefonu 32 207 27 61 można uzyskać wszelkie informacje, w dni powszednie od godz. 10.00 do 15.00.

8.      Złożenie oferty jest wyrażeniem zgody na warunki wskazane w regulaminie przetargu.

9.      Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, dokonanej co najmniej na 3 dni przed złożeniem oferty na rachunek 39 1030 1508 0000 0008 0421 5018, jeżeli oferta dotyczy nieruchomości.

10.   Syndyk zastrzega, że oferty na nabycie przedmiotu przetargu określonego w pkt 1 podlegają odrzuceniu i nie biorą udziału w przetargu, jeżeli oferta nie obejmuje również wszystkich ruchomości będących przedmiotem przetargu (kompleksowa sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności znajdujących się na tym gruncie budynków wraz ze sprzedażą wchodzących w skład masy upadłości rzeczy ruchomych). W razie złożenia oferty nabycia przedmiotu przetargu określonego w pkt 1 wraz z niektórymi jedynie ruchomościami, oferta bierze udział w przetargu tylko w zakresie dotyczącym ruchomości, z uwzględnieniem pkt 24 regulaminu przetargu.

 

 

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY OZORKÓW
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ozorków
(inne)
DOSTAWA OKŁADEK AKT SPRAW SĄDOWYCH DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Modernizacja boiska sportowego w Ostaszewie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostaszewo
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH