PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg pisemny nieograniczony

ENERGA S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-29

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

32775788

Powierzchnia

26 764 m2

Cena

5 200 000 zł

OpisENERGA SA z siedzibą w Gdańsku
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Kalinowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1/7, obręb: 111, o powierzchni 26 764 m2, KW nr OL1O/00079602/7.
Cena wywoławcza wynosi: 5 200 000 zł, Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce Wadium w kwocie: 100 000 zł,
.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest w szczególności:
1) złożenie pisemnej oferty zawierającej:
- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę,
2) załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz stanem prawnym, technicznym nieruchomości, zgodzie na stosowanie Regulaminu i akceptacji stanu nieruchomości bez zastrzeżeń,
3) załączenie do oferty dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania uczestnika przetargu, (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis KRS, pełnomocnictwo do reprezentacji, kopia dowodu osobistego),
4) wpłacenie kwoty wadium na konto w Banku Pekao SA 07 1240 5400 1111 0000 4918 4143 do dnia 25.06.2014 r. i dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty.
Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, z dopiskiem "Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Olsztyn ul. Kalinowskiego" w kancelarii ENERGA CUW Spółki z o.o., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, IV piętro pok. 432 Olivia Gate, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, w terminie do dnia 25.06.2014 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2014 r., a rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie ENERGA CUW Spółki z o.o. do dnia 10.07.2014 r.
ENERGA SA w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Przetargu, odwołania bądź zmiany regulaminu Przetargu, a także zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny - w każdym czasie.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu ENERGA SA, zamieszczonym na stronie internetowej http://www.grupaenerga.pl/nieruchomosci.xml.
Dodatkowych Informacji na temat przetargu udziela Michał Jankowski, tel. 58 778 84 61, e-mail: michal.jankowski@energa.pl.
32775788

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa, instalacja i uruchomienie generatora germanowo - galowego kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego modułem do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Pełnienie funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu pod nazwą Edukacja ku przyszłości -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Milickiego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Milicz
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH