PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-21

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, mieszkania, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

33033970

Powierzchnia

41 m2

Cena

23 800 zł

OpisODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 10.00
na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych:
w m. Mościejewo, gmina Kwilcz, powiat międzychodzki,
w m. Zawada, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski,
w m. Wituchowo, gmina Kwilcz, powiat międzychodzki,
w m. Gołaszyn, gmina Bojanowo, powiat rawicki
Przedmiotem sprzedaży są:
1. Lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 3c o pow. użyt. 50,20 m2 położony w miejscowości Mościejewo, gmina Kwilcz powiat międzychodzki wraz z przynależną piwnicą o pow. użyt. 12,00 m2 oraz z udziałem w działce nr 38/18 o pow. 0,1492 ha (w klasie użytków: B - 0,1492 ha), wynoszącym 622/14220 cz. Wraz z lokalem mieszkalnym sprzedaży podlega pomieszczenie gospodarcze o pow. 16,20 m2 wraz z udziałem w działce 38/20 o pow. 0,5567 ha (w klasie użytków: B - 0,5567 ha), wynoszącym 162/5832 cz. oraz udziały w działkach nr: 38/21 o pow. 0,0232 ha (w klasie użytków: RV - 0,0232 ha) - stanowiącej drogę, 38/23 o pow. 0,0193 ha (w klasie użytków: RV - 0,0193 ha) - stanowiącej działkę z szambem, 38/24 o pow. 0,0219 ha (w klasie użytków: RV - 0,0219 ha) - stanowiącej drogę, wynoszące dla każdej działki 622/28386 cz.
Struktura lokalu: pokój o pow. 11,90 m2, pokój o pow. 16,60 m2, kuchnia o pow. 11,80 m2, łazienka o pow. 3,50 m2, WC o pow. 1,00 m2, korytarz o pow. 5,40 m2.
Ww. nieruchomości zapisane są kolejno w księgach wieczystych nr PO2A/00033965/8, PO2A/00033967/2, PO2A/00033968/9, PO2A/00033970/6 oraz PO2A/00033971/3 prowadzonych przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie Sądu Rejonowego w Szamotułach.
Działki nr 38/18, 38/20, 38/21, 38/23, 38/24 nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz przedmiotowe działki położone są na terenach o wiodącej funkcji mieszkaniowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.500,00 zł
Wadium 7.300,00 zł
Minimalne postąpienie 400,00 zł
Cena nieruchomości zawiera koszty przygotowania jej do sprzedaży.
2. Lokal mieszkalny nr 18 w budynku nr 3d o pow. użyt. 50,20 m2 położony w miejscowości Mościejewo, gmina Kwilcz powiat międzychodzki wraz z przynależną piwnicą o pow. użyt. 12,60 m2 oraz z udziałem w działce nr 38/19 o pow. 0,1694 ha (w klasie użytków: B - 0,1694 ha), wynoszącym 628/14166 cz. Wraz z lokalem mieszkalnym sprzedaży podlega pomieszczenie gospodarcze o pow. 16,20 m2 wraz z udziałem w działce 38/20 o pow. 0,5567 ha (w klasie użytków: B - 0,5567 ha), wynoszącym 162/5832 cz. oraz udziały w działkach nr: 38/21 o pow. 0,0232 ha (w klasie użytków: RV - 0,0232 ha) - stanowiącej drogę, 38/23 o pow. 0,0193 ha (w klasie użytków: RV - 0,0193 ha) - stanowiącej działkę z szambem, 38/24 o pow. 0,0219 ha (w klasie użytków: RV - 0,0219 ha)- stanowiącej drogę, wynoszące dla każdej działki 622/28386 cz.
Struktura lokalu: pokój o pow. 11,00 m2, pokój o pow. 17,50 m2, kuchnia o pow. 11,45 m2, łazienka o pow. 3,30 m2, WC o pow. 1,04 m2, korytarz o pow. 5,91 m2.
Ww. nieruchomości zapisane są kolejno w księgach wieczystych nr PO2A/00033966/5, PO2A/00033967/2, PO2A/00033968/9, PO2A/00033970/6 oraz PO2A/00033971/3 prowadzonych przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie Sądu Rejonowego w Szamotułach.
Działki nr 38/19, 38/20, 38/21, 38/23, 38/24 nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz przedmiotowe działki położone są na terenach o wiodącej funkcji mieszkaniowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29.500,00 zł
Wadium 5.900,00 zł
Minimalne postąpienie 300,00 zł
Cena nieruchomości zawiera koszty przygotowania jej do sprzedaży.
3. Lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 7 o pow. użyt. 46,00 m2 położony w miejscowości Zawada, gmina Miedzichowo, powiat nowotomyski wraz z udziałem w działce nr 96/1 o pow. 0,2516 ha (w klasie użytków: PsVI - 0,0340 ha, B - 0,2176 ha), wynoszącym 4600/15609 cz.
Struktura lokalu: pokój o pow. 22,90 m2, pokój o pow. 10,30 m2, kuchnia o pow. 7,20 m2, skrytka o pow. 3,00 m2, sień o pow. 2,60 m2.
Ww. nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1N/00040661/5 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowym Tomyślu Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim.
Działka nr 96/1 nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzichowa przedmiotowa działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16.400,00 zł
Wadium 3.200,00 zł
Minimalne postąpienie 200,00 zł
Cena nieruchomości zawiera koszty przygotowania jej do sprzedaży.
4. Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 4 o pow. użyt. 41,80 m2 położony w miejscowości Wituchowo, gmina Kwilcz, powiat międzychodzki wraz z udziałem w działce nr 10/4 o pow. 0,4753 ha (w klasie użytków: B - 0,4753 ha), wynoszącym 1018/6074 cz.
Do lokalu przynależą: strych o pow. 52,20 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 7,80 m2.
Struktura lokalu: pokój o pow. 23,60 m2, kuchnia o pow. 9,90 m2, skrytka o pow. 3,20 m2, sień o pow. 5,10 m2.
Ww. nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr PO2A/00032358/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach, Zamiejscowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie.
Działka nr 10/4 nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz przedmiotowa działka w części stanowi tereny z wiodącą funkcją mieszkaniową, w niewielkiej części grunty orne o mniejszej przydatności dla rolnictwa.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23.800,00 zł
Wadium 4.700,00 zł
Minimalne postąpienie 250,00 zł
Cena nieruchomości zawiera koszty przygotowania jej do sprzedaży.
5. Lokal mieszkalny nr 8 w budynku nr 31 o pow. użyt. 16,50 m2 położony w miejscowości Gołaszyn, gmina Bojanowo powiat rawicki wraz z udziałem w działce nr 333 o pow. 0,4300 ha (w klasie użytków: B - 0,4300 ha), wynoszącym 165/6013 cz. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze. o pow. 11,70 m2 oraz o pow. 7,50 m2.
Struktura lokalu: pokój o pow. 10,80 m2, kuchnia o pow. 3,30 m2, korytarz o pow. 2,40 m2.
Ww. nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1R/00040082/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu.
Działka nr 333 nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanowo przedmiotowa działka położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.000,00 zł
Wadium 1.400,00 zł
Minimalne postąpienie 100,00 zł
Cena nieruchomości zawiera koszty przygotowania jej do sprzedaży.
Przetarg na każdą nieruchomość oddzielnie odbędzie się w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w Sekcji Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, ul. Karpia 9.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na każdą nieruchomość oddzielnie w podanej wyżej wysokości na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu w Bank Gospodarstwa Krajowego nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 najpóźniej na dzień przed dniem przetargu. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie SGZM ANR, ul. Karpia 9, tel. kom. 728 313 240 lub 728 313 237.
Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
ANR OT Poznań, SGZM ANR, ul. Karpia 9, we właściwych terytorialnie urzędach miast i gmin, we właściwej miejscowo izbie rolniczej oraz na stronie internetowej: www.anr.gov.pl.
33033970

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108006 gruntowej transportu rolnego odcinek 0,7 km Żarnowiec - Dębki gmina Krokowa II Etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krokowa
(pomorskie)
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kalisz
(wielkopolskie)
Roboty w zakresie naprawy i utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach - Rejon w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH