PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-21

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, przetarg, dzierżawa

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

33033693

Powierzchnia

101 800 m2

OpisPO.SGZ.D.4243.66.1.2015.UK
ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetargi ustne ograniczone
w dniu 10 marca 2015 r. o godz. 10.00
na dzierżawę nieruchomości
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, woj. wielkopolskie
położonych w obrębie Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń
Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości położone w obrębie Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń, pow. chodzieski, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1. Działka nr 104/2 część I o powierzchni ogólnej 6,7200 ha (UR = 6,7200 ha), w tym:
- grunty orne - 6,7200 ha w klasach: RIIIb - 2,0000 ha, RIVa - 3,0200 ha, RV - 1,7000 ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 38,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 1 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 5 dt pszenicy
2. Działka nr 104/2 część II o powierzchni ogólnej 10,2500 ha (UR = 10,2500 ha), w tym:
- grunty orne - 10,2500 ha w klasach: RIIIb - 1,0000 ha, RIVa - 2,6500 ha, RV - 6,6000 ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 36,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 1 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 5 dt pszenicy
3. Działka nr 104/2 część III o powierzchni ogólnej 11,9800 ha (UR = 11,9800 ha), w tym:
- grunty orne - 11,9800 ha w klasach: RIIIb - 3,7100 ha, RIVa - 0,4000 ha, RV - 6,8700 ha, RVI - 1,0000 ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 43,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 1 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 6 dt pszenicy
4. Działka nr 104/2 część IV o powierzchni ogólnej 9,7100 ha (UR = 9,7100 ha), w tym:
- grunty orne - 9,7100 ha w klasach: RIVa - 1,0000 ha, RV - 3,4032 ha, RVI - 5,3068 ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 12,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2 dt pszenicy
5. Działka nr 104/2 część V o powierzchni ogólnej 13,2825 ha (UR = 13,2825 ha), w tym:
- grunty orne - 13,2825 ha w klasach: RIVa - 5,2500 ha, RV - 7,2325 ha, RVI - 0,8000 ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 45,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 2 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 6 dt pszenicy
6. Działka nr 104/2 część VI o powierzchni ogólnej 11,9800 ha (UR = 11,9800 ha), w tym:
- grunty orne - 11,8600 ha w klasach: RIVa - 0,0100 ha, RIVb - 3,5800 ha, RV -7,8700 ha, RVI - 0,4000 ha
- rowy - 0,1200 ha w klasie W/RV.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 30,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 1 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 4 dt pszenicy
7. Działka nr 104/2 część VII o powierzchni ogólnej 12,7700 ha (UR = 12,7700 ha), w tym:
- grunty orne - 12,6918 ha w klasach: RV -7,0918 ha, RVI - 5,6000 ha
- rowy - 0,0782 ha w klasie W/RV.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 11,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2 dt pszenicy
8. Działka nr 200 część I o powierzchni ogólnej 10,1800 ha (UR = 10,1800 ha), w tym:
- grunty orne - 10,1800 ha w klasach: RIIIb - 3,7100 ha, RIVa - 2,3900 ha, RV - 4,0800 ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 51,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 2 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 7 dt pszenicy
9. Działka nr 200 część II o powierzchni ogólnej 11,3200 ha (UR = 11,3200 ha), w tym:
- grunty orne - 11,3200 ha w klasach: RIVa - 2,6500 ha, RIVb - 0,3900 ha, RV - 5,7000 ha, RVI - 2,5800 ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 28,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 1 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 4 dt pszenicy
10. Działka nr 200 część III o powierzchni ogólnej 11,6700 ha (UR = 11,6700 ha), w tym:
- grunty orne - 11,6700 ha w klasach: RIVb - 3,5000 ha, RV - 4,1700 ha, RVI - 4,0000 ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 23,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 1 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3 dt pszenicy
11. Działka nr 96 część I o powierzchni ogólnej 8,9500 ha (UR = 8,9500 ha), w tym:
- grunty orne - 8,9500 ha w klasach: RIIIa - 0,1100 ha, RIVa - 2,2000 ha, RIVb - 1,7000 ha,
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 31,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 1 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 4 dt pszenicy
12. Działka nr 96 część II o powierzchni ogólnej 13,4400 ha (UR = 13,4400 ha), w tym:
- grunty orne - 13,4400 ha w klasach: RIIIb - 1,3200 ha, RIVa - 3,6100 ha, RIVb - 1,3100 ha, RV -7,2000 ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 51,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 2 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 7 dt pszenicy
13. Działka nr 90/1 część I o powierzchni ogólnej 7,0300 ha (UR = 7,0300 ha), w tym:
- grunty orne - 7,0300 ha w klasach: RIIIb - 0,9000 ha, RIVa - 1,3200 ha, RV - 4,8100 ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 24,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 1 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3 dt pszenicy
14. Działka nr 90/1 część II o powierzchni ogólnej 10,0400 ha (UR = 10,0400 ha), w tym:
- grunty orne - 10,0400 ha w klasach: RIIIb - 1,2000 ha, RIVa - 4,0000 ha, RV - 3,6400 ha, RVI - 1,2000 ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 42 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 1 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 5 dt pszenicy
15. Działka nr 90/1 część III o powierzchni ogólnej 13,2600 ha (UR = 13,2600 ha), w tym:
- grunty orne - 13,2600 ha w klasach: RIVb - 2,8000 ha, RV - 4,0400 ha, RVI - 6,4200 ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 20,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 3 dt pszenicy
16. Działka nr 92 część I o powierzchni ogólnej 14,2900 ha (UR = 14,1377 ha), w tym:
- grunty orne - 14,1377 ha w klasach: RV - 11,4672 ha, RVI - 2,6705 ha,
- pozostałe grunty - 0,1523 ha stanowią lasy i grunty leśne (LsV).
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 19,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 3 dt pszenicy
17. Działka nr 92 część II o powierzchni ogólnej 4,5000 ha (UR = 4,5000 ha), w tym:
- grunty orne - 4,5000 ha w klasach: RIVa - 1,6800 ha, RV - 1,1200 ha, RVI - 1,7000 ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi 12,00 dt pszenicy rocznie.
Wadium: 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2 dt pszenicy.
Nieruchomości zostaną wydzierżawione do 31 października 2015r. na cele rolne, z możliwością przedłużenia na dalszy okres.
Nieruchomości zapisane są w KW nr PO1B/00056876/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wągrowcu.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń, zatwierdzonym uchwałą nr X/60/99 Rady Gminy w Budzyniu z dnia 9 listopada 1999 r.
- dla działek nr 104/2, 92 został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: "strefa produkcji rolnej (w części jako inne grunty organiczne oraz łąki)". Poza tym przez teren działek nr 104/2, 92 przebiega gazociąg wysokiego 400 (strefa).
- dla działki nr 200 został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: "strefa produkcji rolnej".
- dla działek nr 96, 90/1 został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: "strefa intensywnej produkcji rolnej".
Przetargi odbędą się w dniu 10 marca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału Agencji w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pile ul. Motylewska 7, pokój nr 5.
________________________________________________________________________________________________________________ Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie wymienionych w ogłoszeniu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w ogłoszeniu przetargowym najpóźniej w dniu 16 lutego 2015 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy, warunkach przetargu oraz warunkach dzierżawy (w tym postanowień projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu), jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00-14.00, w siedzibie Agencji w Poznaniu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pile, ul. Motylewska 7, pokój nr 1, tel. (67) 211 04 37.
Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pile, Urzędzie Gminy Budzyń, właściwym terytorialnie sołectwie i Izbie Rolniczej oraz opublikowany w Gazecie Wyborczej i na stronie internetowej ANR OT Poznań www.anr.gov.pl.
33033693

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przedłużenie Asysty Technicznej na oprogramowanie ORACLE. Znak sprawy: ZP-DW-24/13.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Rozbiórka budynku oświaty wraz z przyległym do niego budynkiem gospodarczym - na działce nr ew. 48/9 (obręb 36, arkusz 1) przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
CRZP/59/2011/AEZ/85/ Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2011 - część 4
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH