PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przewóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Baligród w roku szkolnym 2012/2013 , 2013/2014.

Gmina Baligród

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Baligród / podkarpackie

Numer ogłoszenia

147187/2012

Opis

Baligród: Przewóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Baligród w roku szkolnym 2012/2013 , 2013/2014.
Numer ogłoszenia: 147187 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204336 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baligród, Plac Wolności 13, 38-606 Baligród, woj. podkarpackie, tel. 013 4684077, faks 013 4684077.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Baligród w roku szkolnym 2012/2013 , 2013/2014..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest-Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Baligród w roku szkolnym 2012/2013 , 2013/2014 , na niżej wymienionych trasach: Rok szkolny 2012/2013 Rano - przywozy Trasa I / autobus nr 1 / 07:00- Baligród-Kołonice 07:10- Kołonice-Baligród Szkoła przez Jabłonki PGR , Bystre Oś. , Bystre Zelmer , Baligród Góra 07:27 Baligród Szkoła - Stężnica PGR 07:23- Wstężnica PGR - Baligród Szkoła przez Stężnica przystanek Wstężnica Oś. , Baligród Podzamcze 07:42- Baligród Szkoła - Mchawa Gim. 07:46- Mchawa Gim. - Baligród Szkoła 07:51- Baligród Szkoła - Mchawa Gim. 07:55- Mchawa Gim. - Baligród Szk. Parking Trasa II / autobus nr 2/ 06:58- Nowosiółki Pohulanka - Mchawa Gim. P. Żerdenka 07:22- Mchawa Gim. - Baligród Szk. 07:28- Baligród Szk. - Mchawa Gim. 07:35- Mchawa Gim. -Mchawa Gim. Przez Cisowiec , Kielczawa 08:00- Mchawa Gim. - Roztoki Dolne 08:06- Roztoki Dolne - Mchawa Gim. 08:10- Mchawa Gim. - Nowosiółki Pohulanka 08:30- Nowosiółki Pohulanka - Zahoczewie 09:00- Zahoczewie -Nowosiółki Sklep - Parking Odwozy Trasa I /autobus nr 1/ 12:25- Baligród Szk. - Mchawa Gim. 12:35- Mchawa Gim. - Baligród Szk. 12:40- Baligród Szk. - Jabłonki PGR przez Stężnica , Kołonice 13:10- Jabłonki PGR - Mchawa Gim. 13:35- Mchawa Gim. - Jabłonki 13:55- Jabłonki - Mchawa Gim. 14:30- Mchawa Gim. - Jabłonki 14:50- Jabłonki -Mchawa Szk. 15:15- Mchawa Szk. - Jabłonki 15:30- Jabłonki - Baligród - parking Trasa II /autobus nr 2/ 12:25- Nowosiółki - Mchawa Gim. 12:35- Mchawa Gim. - Mchawa Gim. przez Cisowiec, Kielczawa Roztoki 13:05- Mchawa Gim. - Baligród Szk. 13:30- Baligród Szk. - Mchawa Gim. 13:35- Mchawa Gim. - Nowosiółki Pohulanka 14:07- Nowosiółki Pohulanka - Mchawa Gim. przez Żerdenkę 14:25- Mchawa Gim. - Mchawa Gim. przez Cisowiec , Kielczawa Roztoki 14:55- Mchawa Gim. - Baligród Szk. 15:00- Baligród Szk. - Mchawa Gim. 15:10- Mchawa Gim. - Roztoki 15:35- Roztoki Dolne - Nowosiółki Pohulanka p. Żerdenka W tym na następujących odcinkach trasy: 1. Jabłonki PGR - Baligród SP - 12 uczniów i z powrotem Jabłonki PGR - Mchawa gimnazjum - 4 uczniów na każdym odcinku 2. Kołonice - Baligród SP - 6 uczniów Kołonice - Mchawa gimnazjum - 1 uczniów Kołonice - Mchawa NSP - 2 uczniów 3. Bystre osiedle - Baligród SP - 3 uczniów Bystre osiedle - Mchawa NSP - 1 uczeń Bystre osiedle - Mchawa gimnazjum- 2 uczniów 4. Bystre Zelmer - Baligród SP - 1 uczeń 5. Baligród góra - Baligród SP - 2 uczniów 6. Baligród szkoła - Mchawa gimnazjum - 34 uczniów 7. Baligród cm. Wojsk. - Mchawa gimnazjum - 4 uczniów Baligród cm. Wojsk. - Mchawa NSP - 3 uczniów Baligród cm. Wojsk - Baligród SP - 5 uczniów 8. Stężnica PGR - Baligród SP -3 uczniów 9. Stężnica przyst .PKS - Baligród szkoła - 5 uczniów 10. Stężnica przyst. PKS - Mchawa gimnazjum - 3 uczeń 11. Stężnica osiedle - Baligród szkoła - 4 uczniów 12.Baligród Podzamcze - Baligród szkoła - 4 uczniów Baligród Podzamcze - Mchawa gimnazjum - 1 uczniów 13. Cisowiec - Mchawa gimnazjum - 2 uczniów Cisowiec - Mchawa NSP - 10 uczniów 14. Mchawka - Mchawa NSP - 5 uczniów 15. Kielczawa - Mchawa gimnazjum - 5 uczniów Kielczawa - Mchawa NSP 7 - uczniów 16. Roztoki Dolne - Mchawa gimnazjum - 5 uczniów Roztoki Dolne - Mchawa NSP - 10 uczniów 17. Nowosiółki Pohulanka -Mchawa gimnazjum - 1 - uczeń Nowosiółki Pohulanka -Zahoczewie NSP - 3 uczniów 18. Nowosiółki sklep - Zahoczewie NSP - 4 uczniów 19. Nowosiółki sklep - Mchawa gimnazjum - 5 uczniów Nowosiółki sklep - Baligród SP - 2 uczniów 20. Nowosiółki muzeum - Mchawa gimnazjum - 2 uczeń Nowosiółki muzeum - Zahoczewie NSP - 2 uczniów Nowosiółki muzeum - Baligród SP -1 uczeń 21. Zahoczewie górne - Zahoczewie NSP - - 1 uczeń 22. Zahoczewie górne - Mchawa gimnazjum - 5 uczniów Zahoczewie górne - Baligród SP - 2 uczniów 23. Zahoczewie środek - Zahoczewie NSP - 5 uczniów Zahoczewie środek - Mchawa gimnazjum 2 uczniów 24. Zahoczewie szkoła - Mchawa gimnazjum - 3 uczniów 25. Zahoczewie most - Mchawa gimnazjum - 4 uczniów Zahoczewie most - Baligród SP -1 uczen 26. Zahoczewie Podskała - Mchawa gimnazjum - 1 uczeń 27. Zahoczewie Podskała - Zahoczewie SP - 2 uczniów Zahoczewie Podskała - Mchawa NSP - 2 uczniów /powroty / 28. Żerdenka - Baligród SP - 2 uczniów Rozkład jazdy , oraz wykaz uczniów dojeżdżających z poszczególnych przystanków na rok szkolny 2013/2014 Zamawiający dostarczy Wykonawcy do dnia 30.06.2013 r. Przewozy inne ( dowóz uczniów na basen , przewozy sportowców , itp. ) realizowane na zlecenie Urzędu Gminy wg bieżących potrzeb . Do świadczenia usług w zakresie transportu dzieci do szkół gmina oddaje do dyspozycji Wykonawcy autobusy szkolne. Warunki dzierżawy autobusów szkolnych określa projekt umowy dzierżawy , stanowiący integralną część umowy o świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do gimnazjum i szkół podstawowych. Ustala się minimalną stawkę czynszu dzierżawy za wszystkie pojazdy ( 2 pojazdy ) w wysokości - 2 000 zł (netto) ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

VEOLIA TRANSPORT Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 339519,63
Oferta z najniższą ceną: 339519,63 / Oferta z najwyższą ceną: 339519,63
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską w Cielu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Białe Błota
(kujawsko-pomorskie)
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Dobromierz
(dolnośląskie)
Zakup systemu prezentacji multimedialnej do projektu pn.: Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zgierz
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH