PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przewóz zwłok na zlecenie prokuratur okręgu zamojskiego

Prokuratura Okręgowa w Zamościu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zamość / lubelskie

Numer ogłoszenia

194388/2013

Opis

Zamość: Przewóz zwłok na zlecenie prokuratur okręgu zamojskiego
Numer ogłoszenia: 194388 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126822 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Zamościu, ul. Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6396091 do 93, 6396977, faks 084 6393325.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz zwłok na zlecenie prokuratur okręgu zamojskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: .Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok i szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działania prokuratur rejonowych:
a)Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj, ul. T.Kościuszki 29,
b)Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie, 22-500 Hrubieszów , ul. H.Dobrzańskiego 7,
c)Prokuratura Rejonowa w Janowie Lub.,22-300 Janów Lub., ul. Wojska Polskiego 19a,
d)Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 31,
e)Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lub., 22-600 Tomaszów Lub. , ul. Żwirki i Wigury 2,
f)Prokuratura Rejonowa w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 3   Nazwa: Przewóz zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Pogrzebowy ZNICZ Piotr Pyz, ul. Wyszyńskiego 10, 23-300 Janów Lubelski, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11869,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 247,24
Oferta z najniższą ceną: 35,36 / Oferta z najwyższą ceną: 247,24
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa węgla kamiennego dla Szkół Podstawowych w Gminie Puńsk
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Puńsk
(podlaskie)
Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce, w ramach realizacji projektu nr KIK/20 Wkład w poprawę...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z Programu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH