PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: Infobroker systemowy organizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w...

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Biała Podlaska / lubelskie

Numer ogłoszenia

37648/2012

Opis

Biała Podlaska: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: Infobroker systemowy organizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach projektu pt.: Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy
Numer ogłoszenia: 37648 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 349319 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 344 99 00, faks 83 344 99 50.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: Infobroker systemowy organizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach projektu pt.: Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: Infobroker systemowy organizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach projektu pt.: Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt pt.: Bibliotekarz XXI wieku - przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw zgodnie z umową nr 396/POKL.08.01.01-06-041/10-00 z dnia 30.12.2010r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A , ul. Cybernetyki 7 , 02-677 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Infobroker Systemowy Iwona Gronkowska - Wojewódzka, ul. Strajku Dokerów 23/3, 08-544 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86040,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 85000,00
Oferta z najniższą ceną: 85000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja elewacji, malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej oraz bram garażowych budynku nr 722987 w Jednostce...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Świętoszów
(dolnośląskie)
Remont-konserwacja polskiego pomnika pamięcia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Prenumerata wielodziedzinowej kolekcji książek elektronicznych dla Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH