PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przygotowanie programu artystycznego i realizacja imprezy pn. Płocka Noc Kabaretowa

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Płock / mazowieckie

Numer ogłoszenia

54127/2013

Opis

Płock: Przygotowanie programu artystycznego i realizacja imprezy pn. Płocka Noc Kabaretowa
Numer ogłoszenia: 54127 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47175 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Tumska 9A, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 367 19 20, faks 24 367 19 20 wew. 32.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: INSTYTUCJA KULTURY.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie programu artystycznego i realizacja imprezy pn. Płocka Noc Kabaretowa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja transmitowanej przez telewizję ogólnopolską imprezy pod nazwą Płocka Noc Kabaretowa w dniu 3 maja 2013 roku w płockim amfiteatrze. Wykonawca zapewnia 1. Organizację imprezy w Amfiteatrze w Płocku przy ul. Rybaki 15 w dniu 3 maja 2013 roku pod nazwą Płocka Noc Kabaretowa, w ramach której zapewni, a transmisję telewizyjną w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej TVP 2 (minimum 3 bloki transmisji po minimum 40 minut), b.wykonanie projektu oraz realizacja scenografii zgodnie z zaleceniami telewizji, c.nagłośnienie, oświetlenie oraz multimedia, zgodnie z wymogami i zaleceniami Telewizji, d.wykonanie projektu programu oraz scenariusza zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz Telewizji, e.stałe przyłącze energetyczne niezbędne do zasilenia techniki scenicznej w postaci agregatów prądotwórczych, zgodnie z wymogami i zaleceniami Telewizji, f.niezbędne wyżywienia artystów oraz ekipy technicznej podczas prób i imprezy plus ewentualny bankiet. 2. Wykonanie programów artystycznych minimum 10 polskich kabaretów z poniższej listy (Zamawiający dopuszcza inne propozycje artystów) Kabaret Paranienormalni, Kabaret Puk, Kabaret Jurki, Kabaret Neo Nówka, Marcin Daniec, Bartosz Opania, Grupa MoCarta, Kabaret Skeczów Męczących, Formacja Chatelet, Grzegorz, Halama, Kabaret Nowaki, Krzysztof Piasecki, Tamara Arciuch, Grupa Rafała Kmity, Kacper Ruciński, Pirania, Made In China, Trzeci Oddech Kaczuchy, DNO, Kabaret Młodych Panów, Łowcy. B, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Pod Wyrwigroszem, Kabaret Moralnego Niepokoju, Katarzyna Piasecka, Bartosz Kasprzykowski, Kabaret Smile, Zespół Żarówki, Andrzej Poniedzielski, Artur Andrus, zespół Bartka Krauza, Ireneusz Krosny, Kabaret Limo, Kabaret Ciach. Zamawiający zapewnia: a.organizację imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 21 kwietnia 2009 roku, Nr 62, poz. 504), b.zabezpieczenie imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 21 kwietnia 2009 roku, Nr 62, poz.504), c.miejsce realizacji imprezy w postaci obiektu płockiego amfiteatru wraz z garderobami, d.kolportaż biletów, e.hotele dla wykonawców, obsługi technicznej oraz ekipy TV, f.promocję imprezy na terenie miasta Płock, g.kawę, herbatę, wodę mineralną dla artystów, ekipy technicznej podczas prób oraz imprezy...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ESKANDER Krzysztof Grzegocki, ul. Malczewskiego 3/1, 45-030 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 415500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 511065,00
Oferta z najniższą ceną: 511065,00 / Oferta z najwyższą ceną: 511065,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowe Ostrowy
(łódzkie)
Materiały zużywalne do chromatografów jonowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku, ul. Podwale Staromiejskie 51/52
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH