PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Publikacja albumu fotograficznego Polska i Turcja. Odbicie w zwierciadle z okazji 600-lecia wzajemnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a...

Konsulat Generalny RP w Stambule

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Stambuł - Istanbul / inne

Numer ogłoszenia

174002/2014

Opis

Stambuł - Istanbul: Publikacja albumu fotograficznego Polska i Turcja. Odbicie w zwierciadle z okazji 600-lecia wzajemnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją
Numer ogłoszenia: 174002 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284311 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Konsulat Generalny RP w Stambule, Ayazaga Koyu Yolu No 7 kat 5 GIZ 2000 Plaza Maslak, 34--39 Stambuł - Istanbul, woj. brak, tel. 902122906630, 31, faks 902122906632.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka zagraniczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Publikacja albumu fotograficznego Polska i Turcja. Odbicie w zwierciadle z okazji 600-lecia wzajemnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie składa się z trzech części (etapów), które łącznie mają doprowadzić do jednego celu - przygotowania i wydrukowania publikacji okolicznościowej pt. Polska i Turcja. Odbicie w zwierciadle z okazji przypadającej w 2014 r. 600. rocznicy nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych. Trzy części (etapy) zamówienia to: 1.Udzielenie Licencjobiorcy (KG RP w Stambule) przez Licencjodawcę (Akgun Akova) licencji na korzystanie z utworów, tj. 350-400 fotografii i tekstów w języku tureckim wielkości około 30000 słów, do wykorzystania przez Licencjobiorcę do opracowania i druku albumu pt. Polska i Turcja. Odbicie w zwierciadle; 2. opracowanie projektu graficznego albumu oraz przygotowanie do druku poprzez opracowanie graficzne okładki i poszczególnych 204 stron wnętrza albumu, skanowanie w formacie minimum A4 i kalibrację ilustracji, redakcję tekstów w języku tureckim, opracowanie przekładu na język polski wielkości około 30000 słów wraz z redakcją i korektą tłumaczenia oraz opracowanie edytorskie całości treści publikacji-albumu pt. Polska i Turcja. Odbicie w zwierciadle jako utworu zawierającego fotografie i teksty Autora w języku tureckim i polskim. Zakres prac obejmuje foto-edycję ilustracji, edycję tekstów, tłumaczenie tekstów z języka tureckiego na język polski wraz z redakcją i korektą tłumaczenia, opracowanie graficzne publikacji do postaci umożliwiającej wydruk jedną z dostępnych metod drukarskich po akceptacji przez Zamawiającego; Niniejsze ogłoszenie dotyczy udzielenia zamówienia w zw. z realizacją części trzeciej zamówienia: Wydrukowanie publikacji pt. Polska i Turcja. Odbicie w zwierciadle w sugerowanym nakładzie 2000 egz. w formie książki o twardej okładce, zawierającej 204 strony formatu 27x27 cm..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 3   Nazwa: Wydrukowanie publikacji pt. Polska i Turcja. Odbicie w zwierciadle w nakładzie 2000 egz. w formie książki o twardej okładce, zawierającej 204 strony formatu 27x27 cm.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

A4 Ofest Matbaacilik San. Ve Tic. LTD. ŞTI., Otosanayi Sitesi, Yeşilce Mh. Donanma Sk.16, Kagithane, Istanbul, kraj/woj. Turcja.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85645,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58057,47
Oferta z najniższą ceną: 48361,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85645,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
zamawiającym jest placówka zagraniczna, a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 euro.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Zakup urządzeń na potrzeby rozbudowy macierzy dyskowych Fujitsu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Olkusz Gmina obręby...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olkusz
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH