PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Publikacja ogłoszeń w prasie w 2012 r.

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bytom / śląskie

Numer ogłoszenia

46415/2012

Opis

Bytom: Publikacja ogłoszeń w prasie w 2012 r.
Numer ogłoszenia: 46415 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17961 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 2836301, faks 032 2836344.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Publikacja ogłoszeń w prasie w 2012 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publikacji ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Bytomiu.
2. Zamówienie podzielone jest na trzy części ze względu na zasięg i rodzaj publikacji, tj. :

1) część I - Publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim
obejmuje publikacje ogłoszeń Urzędu Miejskiego w prasie codziennej, tj. dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, ukazującym się co najmniej od poniedziałku do piątku, a także w jej stałych i okazjonalnych dodatkach branżowych oraz tematycznych wraz z opracowaniem składu i grafiki ogłoszenia. Minimalny średni nakład, po odjęciu zwrotów musi wynosić 100.000 egzemplarzy.

2) część II - Publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym
obejmuje publikację ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w tym także kondolencji i nekrologów oraz opracowanie składu i grafiki ogłoszenia, w prasie codziennej, tj. dzienniku ukazującym się od poniedziałku do soboty, o zasięgu regionalnym obejmującym co najmniej gminę Bytom, a także w jej stałych i okazjonalnych dodatkach branżowych i tematycznych wraz ze wszystkimi stronami ukazującymi się w jej wydaniach.
Minimalny średni nakład, po odjęciu zwrotów musi wynosić 30.000 egzemplarzy.

3) część III - Publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym
obejmuje publikację ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w tym także kondolencji i nekrologów oraz opracowanie składu i grafiki ogłoszenia, w prasie o zasięgu obejmującym gminę Bytom, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.
Minimalny średni nakład na terenie gminy Bytom, po odjęciu zwrotów musi wynosić 15.000
egzemplarzy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INFOR BIZNES Sp. z o.o., ul.Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33495,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34341,60
Oferta z najniższą ceną: 34341,60 / Oferta z najwyższą ceną: 45440,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie, ul.Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Filia Śląsk, ul.Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36585,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30315,52
Oferta z najniższą ceną: 29368,16 / Oferta z najwyższą ceną: 30315,52
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZRB/KZB/NDM/Dostawa sprzętu studyjnego na zadanie przebudowa Kasyna w Kazuniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zakup i dostawa do zamawiajacego materiałów biurowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wólka Kosowska
(mazowieckie)
Przebudowa drogi do oczyszczalni Ornontowice - Południe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH