PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pzrebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków Willi nr 1 Recepcji w Grodnie na potrzeby Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego

Woliński Park Narodowy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Międzyzdroje / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

208361/2013

Opis

Międzyzdroje: Pzrebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków Willi nr 1 Recepcji w Grodnie na potrzeby Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego
Numer ogłoszenia: 208361 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170405 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Woliński Park Narodowy, ul. Niepodległości 3, 72-500 Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3280727, 3280737, faks 91 3280357.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pzrebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków Willi nr 1 Recepcji w Grodnie na potrzeby Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje przebudowe i adaptację dla potrzeb Zamawiającego realizowaną w dwóch niezależnych budynkach:
1) Budynek Willa nr 1 o powierzchni użytkowej 922,99m2
2) Budynek Recepcja o powierzchni użytkowej 150,21m2
Zakres prac obejmuje wykonanie montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wewnętrznych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, wykończenie ścian wewnętrznych, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji grzewczej z zastosowaniem popmp ciepła z dolnym źródłem zasilania w tym z wykonaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie nowego pokrycia dachów, wykonanie docieplenia budynków..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.12.00-6, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.33.00.00-9, 45.31.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe BUDREX Magdalena Król (lider) & HIT-SYSTEM Techniak Grzewcza i Sanitarna Kazimierz Krzysztofiak, ul.Różowa 39, 70-781 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1473217,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1445700,00
Oferta z najniższą ceną: 1445700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1668711,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie usługi drukarskiej dla Instytutu Muzyki Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Częstochowa
(śląskie)
Coaching
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostróda
(warmińsko-mazurskie)
Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH