PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Radiometr oraz spektrometr promieniowania

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

266545/2011

Opis

Warszawa: Radiometr oraz spektrometr promieniowania
Numer ogłoszenia: 266545 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190105 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105, 00-910 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6735180, faks 022 6735180.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Radiometr oraz spektrometr promieniowania.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Radiometr do pomiaru mocy dawki gamma w zakresie nie węższym niż 50 nSv/h - 10 Sv/h i zakresie energetycznym nie gorszym niż 60 kev - 1.3 MeV. Wyposażony w detektor skażeń alfa/beta o powierzchni nie mniejszej niż 15 cm2 i pojemnik osłonny. Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Przenośny spektrometr gamma z detektorem neutronów, do pomiaru mocu dawki, wykrywania źródeł promieniowania z ich identyfikacją i wyznaczaniem aktywności, wykrywania i pomiaru promieniowania neutronowego. Spektrometr w technologi DSP, stabilizowany detektor LaBr3(Ce) o rozdzielności min. 3,5% dla Cs-137, detektor GM do pomiaru mocy dawki w zakresie co najmniej 10 nSv/h - 100 mSv/h i zakresie energetycznym od 30 keV do 1,4 MeV. Detektor neutronów 3He o czułości rzędu 1% dla Cf-252. Analizator z pakietem specjalistycznego oprogramowania do analizy widma..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.94.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Radiometr do pomiaru promieniowania w próbkach środowiskowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Canberra Packard sp z o.o., ul. Rolna 165, 02-729 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 55965,00
Oferta z najniższą ceną: 55965,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55965,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Przenośny spektrometr promieniowania gamma z detektorem neutronów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Canberra Packard sp. z o.o., ul. Rolna 165, 02-729 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 164820,00
Oferta z najniższą ceną: 164820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 164820,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Morągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Morąg
(warmińsko-mazurskie)
Budowa linii kablowej 15kV w ramach budowy układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kutno
(łódzkie)
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH