PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Budynku Dyrekcji - Administracji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Cieszyn / śląskie

Numer ogłoszenia

318002/2013

Opis

Cieszyn: Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Budynku Dyrekcji - Administracji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Numer ogłoszenia: 318002 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120631 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, tel. 33 852 05 11 wew. 252, faks 33 852 12 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Budynku Dyrekcji - Administracji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Budynku Dyrekcji - Administracji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, zlokalizowanym na działkach gruntu pozostających we władaniu Zamawiającego, w tym:
A. Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.
B. Docieplenie ścian wewnętrznych styropianem
C. Dociepleniem ścian przyziemia styrodurem
D. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
E. Wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.33.10.00-6, 45.32.10.00-3, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.11.12.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowo-Handlowa
B.I.T. Jerzy Brzoska, Babiogórska3, 44-282 Czernica, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 314700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 369950,00
Oferta z najniższą ceną: 369950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 399009,33
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ropczyce
(podkarpackie)
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ul. Obrońców Chorzowa 14 wg PBW-Etap II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Chorzów
(śląskie)
Dostawa zestawów komputerowych dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH