PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

remont 3 lokali mieszkalnych

Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tczew / pomorskie

Numer ogłoszenia

194748/2013

Opis

Tczew: remont 3 lokali mieszkalnych
Numer ogłoszenia: 194748 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150742 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie, ul. Czyżykowska 70, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, tel. 058 5314005, faks 058 5303255.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont 3 lokali mieszkalnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie trzech mieszkań gminnych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na niżej wymienione części: Część I : 1. Mostowa 4/6 Część II : 1. Kopernika 4/8 Część III : 1. Chopina 2/3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: - przedmiar robót, - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty będą prowadzone w mieszkaniach nieużytkowanych mieszczących się w czynnych budynkach mieszkalnych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.41-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.30.00-0, 45.41.00.00-4, 45.26.25.00-6, 45.42.11.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Mostowa 4/6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MASTER-BUD - Krzysztof Pettke, Stanisławie 32, 83-111 Lubiszewo Tczewskie, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27591,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18500,00
Oferta z najniższą ceną: 18500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43728,17
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Kopernika 4/8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MASTER-BUD - Krzysztof Pettke, Stanisławie 32, 83-111 Lubiszewo Tczewskie, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22338,42 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18000,00
Oferta z najniższą ceną: 18000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32227,18
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Chopina 2/3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MASTER-BUD - Krzysztof Pettke, Stanisłaiwie 32, 83-111 Lubiszewo Tczewskie, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20567,91 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15500,00
Oferta z najniższą ceną: 15500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29783,30
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA STANOWISKA POMPOWEGO - ZESTAW POMPY TURBOMOLEKULARNEJ Z POMPĄ ROTACYJNĄ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Skarżysko-Kamienna
(świętokrzyskie)
usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich dopuszczających do uczestnictwa w szkoleniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH