PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Jordanowie obejmujący instalację stacjonarnych solarów, kontynuacja zadania realizowanego w ramach...

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jordanów / małopolskie

Numer ogłoszenia

151597/2012

Opis

Jordanów: Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Jordanowie obejmujący instalację stacjonarnych solarów, kontynuacja zadania realizowanego w ramach Projektu: Ograniczenie zużycia energii w obiektach szkolnych w Gminie Miasto Jordanów, poprzez wykorzystanie rozwiązań pro środowiskowych
Numer ogłoszenia: 151597 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131679 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów, woj. małopolskie, tel. 18 26 91 700, faks 18 26 91 719.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Jordanowie obejmujący instalację stacjonarnych solarów, kontynuacja zadania realizowanego w ramach Projektu: Ograniczenie zużycia energii w obiektach szkolnych w Gminie Miasto Jordanów, poprzez wykorzystanie rozwiązań pro środowiskowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zadania obejmuje:
- wykonanie instalacji wsporczej i montaż kolektorów słonecznych,
- montaż rurociągów obiegu grzewczego,
- montaż podgrzewaczy c.w.u.,
- montaż stacji pompowej i regulatora elektronicznego,
- montaż armatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych,
- badania i uruchomienie stacji solarnej,
- wykonanie izolacji ciepłochronne,
- wykonanie instalacji elektrycznej solarów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.25.11.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie dotyczy Projektu nr MRPO.07.02.00-12-266/10 pn. Ograniczenie zużycia energii w obiektach szkolnych w Gminie Miasto Jordanów, poprzez wykorzystanie rozwiązań pro środowiskowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś.Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SOLVER Sp. z o.o., ul. Zagórska 167, 42-600 Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140603,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 115164,85
Oferta z najniższą ceną: 115164,85 / Oferta z najwyższą ceną: 115164,85
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
POKL-220/003/2013 dot. organizacji i przeprowadzenia 2 edycji kursu przyuczajacego do zawodu Technolog robót wykończeniowych w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Słupsk
(pomorskie)
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Knurów
(śląskie)
Budowa nakładki asfaltowej w ul. Przyjacielskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kobyłka
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH