PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont chodnika i dojazdu do budynku przy ul. G. Andersa 48 w Wałbrzychu

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wałbrzych / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

170364/2014

Opis

Wałbrzych: Remont chodnika i dojazdu do budynku przy ul. G. Andersa 48 w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 170364 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75623 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 8870505, faks 074 8477477.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika i dojazdu do budynku przy ul. G. Andersa 48 w Wałbrzychu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika pomiędzy budynkami przy ul. G. Andersa 48 i 48a wraz z wykonaniem dojazdu do budynku MZB od strony parkingu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.21-7, 45.23.32.23-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 45, 58-370 Boguszów Gorce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66317,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41591,06
Oferta z najniższą ceną: 41591,06 / Oferta z najwyższą ceną: 48951,88
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa ścieżek rowerowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Czarnków
(wielkopolskie)
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Malce, ul. Sandomierska-etap VIII
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Nisko
(podkarpackie)
Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem przeznaczonej do użytku ogólnego o obrotach minimalnych 18.000 min-1, wyposażonej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH