PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

REMONT CZĄSTKOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 302,307 - NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W NOWYM TOMYŚLU CPV: 45.23.31.42-6

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowy Tomyśl / inne

Numer ogłoszenia

158114/2013

Opis

Nowy Tomyśl: REMONT CZĄSTKOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ
NR 302,307 - NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W NOWYM TOMYŚLU CPV:
45.23.31.42-6
Numer ogłoszenia: 158114 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26707 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wiekopolskie, tel. 061 4422922, 4425110, faks 061 4422922, 4425110.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT CZĄSTKOWY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ
NR 302,307 - NA TERENIE DZIAŁANIA RDW W NOWYM TOMYŚLU CPV:
45.23.31.42-6.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Remont cząstkowy mieszanką min.-bitum. z użyciem frezarki i rozkładarki średnia grub. 4-8 cm m2 3 100,00
2 Remont nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami m2 1400,00..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.U.B. INFRAKOM SP. Z O.O., UL. SŁODOWA 1, 64-200 WOLSZTYN, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 238000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 185361,00
Oferta z najniższą ceną: 162483,00 / Oferta z najwyższą ceną: 185361,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
Sukcesywna dostawa środków chemicznych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Spółki WPW S.A. Nr 1 Dostawa soli...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH