PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

REMONT DACHU NA BUDYNKU PRZY UL. STARY RYNEK 11 W ZIELONEJ GÓRZE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zielona Góra / lubuskie

Numer ogłoszenia

120511/2012

Opis

Zielona Góra: REMONT DACHU NA BUDYNKU PRZY UL. STARY RYNEK 11 W ZIELONEJ GÓRZE
Numer ogłoszenia: 120511 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87755 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Aleja Zjednoczenia 110, 65-005 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. (068) 322-91-86, faks (068) 322-91-84.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT DACHU NA BUDYNKU PRZY UL. STARY RYNEK 11 W ZIELONEJ GÓRZE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu papowego na budynku przy ul. Stary Rynek 11 w Zielonej Górze. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z częścią I siwz, przedmiarem robót. Zamawiający informuje, że wszystkie materiały występujące - w części I siwz, przedmiarze robót objętych postępowaniem - pod nazwą producenta zostały podane przykładowo. Mogą być one zastąpione innymi materiałami równoważnymi, pod warunkiem użycia nie gorszych materiałów niż podane, oraz utrzymania zakładanej efektywności..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.10-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Partnerbud - Projekt Sp. z o.o., ul. Energetyków 7, 65-729 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70176,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 66146,63
Oferta z najniższą ceną: 62738,82 / Oferta z najwyższą ceną: 67118,85
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Naprawa dachu i orynnowania budynku Zespołu Szkół w Starym Gralewie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gralewo
(mazowieckie)
Przygotowanie, wydawanie i dowóz obiadów do szkół na terenie gm. Żabia Wola
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żabia Wola
(mazowieckie)
Udrożnienie rzek w Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego - oczyszczenie z roślinności wodnej rzek: Tuga, Tyna, Wierzyca i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH