PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont dachu z pokryciem papą, remont kominów, docieplenie stropodachu, remont tarasu i schodów zewnętrznych w budynku mieszkalno - usługowym przy...

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Grudziądz / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

3139/2014

Opis

Grudziądz: Remont dachu z pokryciem papą, remont kominów, docieplenie stropodachu, remont tarasu i schodów zewnętrznych w budynku mieszkalno - usługowym przy
ul. Sportowców 1 - 3 w Grudziądzu
Numer ogłoszenia: 3139 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241543 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4512034, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu z pokryciem papą, remont kominów, docieplenie stropodachu, remont tarasu i schodów zewnętrznych w budynku mieszkalno - usługowym przy
ul. Sportowców 1 - 3 w Grudziądzu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu z pokryciem papą, remoncie kominów, dociepleniu stropodachu, remont tarasu i schodów zewnętrznych w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Sportowców 1 - 3 w Grudziądzu
Budynek przy ul. Sportowców 1-3: atrialny, szkieletowy prefabrykowany, piętrowy podpiwniczony. Dach płaski kryty papą - stropodach wentylowany.
pow. lokali usługowych: 2068,81m2
pow. pomieszczeń mieszkalnych: 333,50m2
Zakres prac do wykonania:
- remont pokrycia dachu z papy,
- docieplenie przestrzeni stropodachu,
- remont kominów,
- roboty przygotowawcze pod prace termomodernizacyjne,
- remont świetlików,
- remont tarasu,
- remont schodów zewnętrznych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Projektowo - Wykonawcza OBIEKT inż. Gabriela Sala, ul. Szosa Toruńska 49, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 294231,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 218024,92
Oferta z najniższą ceną: 210704,88 / Oferta z najwyższą ceną: 336245,36
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Dąbrowa Górnicza
(śląskie)
Dostawa sprzętu komputerowego (switche) - PN/15/149/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Srokowo: Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w Srokowie działka 724 obręb Srokowo
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Srokowo
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708

POLECAMY W SERWISACH