PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont dróg powiatowych wraz z odcinkami dróg gminnych

Gmina Niegosławice

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Niegosławice / lubuskie

Numer ogłoszenia

304715/2011

Opis

Niegosławice: Remont dróg powiatowych wraz z odcinkami dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 304715 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 279229 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, woj. lubuskie, tel. 068 3781038, faks 068 3781038.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg powiatowych wraz z odcinkami dróg gminnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont dróg z podziałem na dwie części:
CZĘŚĆ I:remont dróg powiatowych nr 1057F i 1036 F wraz z odcinkami dróg gminnych w m. Stara Jabłona - działki nr 186/1, 187/1, 178, 103/2 CZĘŚĆ II: remont drogi powiatowej nr 1058F wraz z odcinkami dróg gminnych w m. Krzywczyce - działki nr 106, 110.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Remont dróg powiatowych nr 1057F i 1036 F wraz z odcinkami dróg gminnych w m. Stara Jabłona - działki nr 186/1, 187/1, 178, 103/2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
- Szosa Polska Sp. z o.o.
- Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3 A, 61-315 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140729,71 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 157016,95
Oferta z najniższą ceną: 157016,95 / Oferta z najwyższą ceną: 209207,87
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Remont drogi powiatowej nr 1058F wraz z odcinkami dróg gminnych w m. Krzywczyce - działki nr 106, 110
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM FIRM:
- Szosa Polska Sp. z o.o. - LIDER
- Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. - PARTNER, ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 247459,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 275159,86
Oferta z najniższą ceną: 275159,86 / Oferta z najwyższą ceną: 276757,18
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa 104 szt. rolet dla WIMiR ZP/0810/2011
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Przychodzko, gmina Zbąszyń
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Obsługa kotłowni, oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie zieleni osiedla Nadleśnictwa Różańsko
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Różańsko
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH