PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont drogi krajowej nr 19 Lublin - Rzeszów w m. Sokołów Młp. w km 450+280-452+230

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

153849/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 153849 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 142259 - 2012 data 29.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8534071, fax. 017 8623915, 8537395.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego GDDKiA Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20,
35-959 Rzeszów, kancelaria.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego GDDKiA Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20,
35-959 Rzeszów, kancelaria.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, na zasadzie spełnia - nie spełnia. 2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu
dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt III.3) ogłoszenia, Wykonawcy wykazują łącznie. 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: GDDKiA w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pokój nr 7, dnia 16.07.2012 r. o godz. 11:10.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, na zasadzie spełnia - nie spełnia. 2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu
dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt III.3) ogłoszenia, Wykonawcy wykazują łącznie. 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: GDDKiA w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pokój nr 7, dnia 18.07.2012 r. o godz. 11:10.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, co, ct i wyposażenie węzła cieplnego wraz z budową przyłączy wod-kan w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg ograniczony
Solec Kujawski
(kujawsko-pomorskie)
Szkolenie dla osób bezrobotnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Limanowa
(małopolskie)
Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH