PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont drogi leśnej nr 46-1 w leśnictwie Strużka

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Dychów / lubuskie

Numer ogłoszenia

197605/2014

Opis

Dychów: Remont drogi leśnej nr 46-1 w leśnictwie Strużka
Numer ogłoszenia: 197605 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 180953 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka, Brzózka 50, 66-626 Dychów, woj. lubuskie, tel. 068 3917874, faks 068 3838335.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Lasy Panstwowe.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi leśnej nr 46-1 w leśnictwie Strużka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu drogi o nawierzchni - tłuczeń kamienny, układany w trzech warstwach wraz z utwardzeniem poboczy, wykonaniem odtworzenia rowów odwadniających. Droga pożarowa nr 46-1 w leśnictwie Strużka, w obrębie leśnym Bobrowice.
Parametry techniczne drogi:
Szerokość jezdni - 3,50 m
Pobocza o szerokości - 0,75 m
Pochylenie poprzeczne drogi - 3%
Pochylenie poprzeczne poboczy - 6%
Długość drogi: 2 km 20 m
Jako nawierzchnię przewidziano tłuczeń kamienny (sortowany) układany w trzech kolejnych, wzajemnie klinujących się warstwach:
górna warstwa przy nawierzchniach z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm wraz z warstwą klinującą z grysu bazaltowego 0/5mm gr. 1cm
warstwa dolna z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm, 3,7m/mb,
warstwa wzmacniająca z mieszanki w proporcji 1-1 z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie 0-31,5 z piaskiem o łącznej grubości 10 cm
Pobocza wykonać z następujących warstw:
umocnienie poboczy mieszanką kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie 0-31,5,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z w-wą klinującą z grysu granitowego 0-5mm gr. 1cm, 0,75m/mb;
profilowanie i zagęszczenie pobocza z gruntu rodzimego 0,75m/mb.
Wykonanie rowów odwadniających o gł. 50cm, szerokość dna 40cm, skarpy 1:1,5..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.11.12.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe KAMBUD
Wiktor Kamzelski, ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 538149,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 497482,11
Oferta z najniższą ceną: 497482,11 / Oferta z najwyższą ceną: 644264,65
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kalwaria Zebrzydowska
(małopolskie)
Budowa trzech kompletnych tuneli foliowych wyposażonych w system ogrzewania gazowego z wykonaniem przyłącza zewnętrznego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dobrzejewice
(kujawsko-pomorskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Trzcianka
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH