PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rybnik / śląskie

Numer ogłoszenia

155822/2014

Opis

Rybnik: Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku.
Numer ogłoszenia: 155822 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117220 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 32 422 12 47, faks 32 4221247.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2. Zakres robót obejmuje: 1) rozbiórkę zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej, 2) naprawę zniszczonych cegieł elewacyjnych, 3) izolację ścian metodą lekko mokrą, 4) czyszczenie mechaniczne wielkopowierzchniowe metodą półsuchą, 5) wymianę zniszczonych cegieł, poprzez odkucie i wymianę na nowe, 6) uzupełnienie i reprofilację miejscowo uszkodzonych cegieł metodą kitowania ręcznego, 7) uzupełnienie fug ręcznie, 8) uzupełnianie i naprawa parapetów, 9) gruntowanie oczyszczonych elewacji, 10.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.00.00.00-7, 45.42.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pan Arkadiusz Ghiuri MIDPOL-INVESTMENT, Tokarnia 509, 32-436 Tokarnia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 316779,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 267256,44
Oferta z najniższą ceną: 267256,44 / Oferta z najwyższą ceną: 289968,58
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA ZESTAWÓW KSZTAŁTEK KUMULACYJNYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Osielsko
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa systemu do pomiaru mikrotwardości materiałów dla WIMiR - nr sprawy KC-zp.272-262/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH