PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

remont i adaptację budynku mieszkalnego z częścią przeznaczoną na Dom Pamięci Księdza Romana Kotlarza.

Urząd Gminy w Kowali

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kowala / mazowieckie

Numer ogłoszenia

179595/2013

Opis

Kowala: remont i adaptację budynku mieszkalnego
z częścią przeznaczoną na Dom Pamięci Księdza Romana Kotlarza.
Numer ogłoszenia: 179595 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324404 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kowali, Kowala 105a, 26-624 Kowala, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6101760, faks 0-48 6101760.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont i adaptację budynku mieszkalnego
z częścią przeznaczoną na Dom Pamięci Księdza Romana Kotlarza..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont i adaptacja budynku byłej plebanii w Trablicach na budynek mieszkalny z częścią przeznaczoną na Dom Pamięci Księdza Romana Kotlarza..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe REMAR Rafał Makowski,, ul. Brandta 48, 26-505 Orońsko, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 227217,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 259399,00
Oferta z najniższą ceną: 259399,00 / Oferta z najwyższą ceną: 274967,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony PN/15SL/04/2014 o wartości poniżej 207 tys. euro na dostawy sprzętu laboratoryjnego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych dla Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Drużbice
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH