PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus.

Gmina Papowo Biskupie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Papowo Biskupie / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

39395/2013

Opis

Papowo Biskupie: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus.
Numer ogłoszenia: 39395 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15495 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6768101, faks 56 6768101.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont pomieszczeń i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus, gmina Papowo Biskupie. Lokalizacja- budynek nr 26 ,działka nr 116 w obrębie Storlus.
Realizacja zadania obejmuje wykonanie:
1.Roboty rozbiórkowe i remontowo-budowlane ,weranda i wejście1/Rozbiórka ścian z cegieł -12,22 m3,2/Rozbiórka rynien i rur spustowych-13,27 m,3/Rozbiórka obróbek blacharskich -4,76 m2,4/Rozbiórka pokrycia z papy- 42,09 m2,5/Rozbiórka elementów więźby dachowej -42,09 m2
6/Rozbiórka stropów drewnianych podsufitek-37,28 m2
7/Rozbiórka elementów konstr. betonowych,schody-3,92 m3
8/Tynki zewnętrzne- 40,56 m2
9/Fundamenty z bloczków bet.1,48 m3
10/Obróbki blacharskie-5,93 m2
11/Balustrady schodowe,stalowe-16,94 m2
12/Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6 cm-42,09 m2
13/J.w.-schody -13,42 m2
2.Roboty remont.budowlane-sala
1/Uzupełnienie ścian z cegieł-5,82 m2
2/Tynki wewn.-110,5 m2
3/Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ,sufity -66,36 m2
4/Wymiana drzwi na aluminiowe oszklone -2,05 m2
5/Wymiana- ościeżnice drewniane -4,10 m2,montaż drzwi-2 szt.
6/Wymiana -kratki wentylacyjne- 1 szt.
7/Rozbiórka podłóg drewnianych- 66,36 m2
8/Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym-48,30 m3
9/Podkłady betonowe na podł. gruntowym -5,31 m3
10/Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych-66,36 m2
11/Izolacje przeciwwilgociowe i wodne z folii- 66,36 m2
12/Posadzki cementowe z cokolikami -66,36 m2
13/Posadzki z płytek 30 x 30 cm -66,36 m2
14/Wewn.gładzie gipsowe- na ścianach-101,18 m2
15.Malowanie ścian i sufitów farbami emuls.-167,54 m2
3.Roboty remont.budowlane-kuchnia
1/Uzupełnienie ścian z cegieł-0,84 m2
2/Tynki wewn.-39,55 m2
3/Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych sufity -12,61 m2
4/Wymian-kratki wentylacyjne- 1 szt.
5/Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym-12,61 m3
6/Podkłady betonowe na podł.gruntowym -1,01 m3
7/Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych-12,61 m2
8/Izolacje przeciwwilgociowe i wodne z folii- 12,61 m2
9/Posadzki cementowe z cokolikami -12,61 m2
10/Posadzki z płytek 30 x 30 cm -12,61 m2
11/Wewn. gładzie gipsowe- na ścianach-39,55 m2
12/Płytki o wym.20 x 20 cm na ścianach -20,22 m2
13/.Malowanie ścian i sufitów farbami emuls.-31,94 m2
4.Roboty remont.budowlane-WC
1/Uzupełnienie ścian z cegieł-17,86 m2
2/Tynki wewn.-45,83 m2
3/Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych -sufity -10,59 m2
4/Wymiana-kratki wentylacyjne- 2 szt.
5/Wymiana-ościeżnice drewniane -2 szt
6/Wymiana drzwi- 2 szt.
7/Rozebranie posadzki z cegły -10,59 m2
8/Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym-1,06 m3
9/Podkłady betonowe na podł.gruntowym -0,85 m3
10/Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych-10,59 m2
11/Izolacje przeciwwilgociowe i wodne z folii- 10,59 m2
12/Posadzki cementowe z cokolikami -10,59 m2
13/Posadzki z płytek 30 x 30 cm -10,59 m2
14/Płytki o wym.20 x 20 cm na ścianach -34,17 m2
15/Wewn.gladzie gipsowe- na ścianach-45,83 m2
16/.Malowanie ścian i sufitów farbami emuls.-22,25 m2
5.Montaż kominka wraz z wentylacją i nawiewem gorącego powietrza do
istniejącego przewodu kominowego -1 kmpl.
6.Roboty instalacyjne-wod.kan.
1/Rurociągi stalowe ocynk.o śr.20 mm w ścianach -19,5 m
2/Zawory przelotowe i zwrotne o średn.20 mm- 2 szt.
3/Zawory czerpalne o śred. 15 mm do WC- 2 szt.
4/Baterie umywalkowe jednouchwytowe z 2 zaworami o średn.15 mm - 1 szt.
5/Baterie zlewozmywakowych, jednouchwytowych z 2 zaworami o śred.15 mm -1 szt.
6/Montaż przepływowego urządzenie do podgrzewania wody 3,5 kW- 2 kmpl.
7/Rurociągi z PCV o średn.50 mm - 2,0 m
8/Rurociągi z PCV knalizac. ośredn.110 mm- 15,50 m
9/Montaż czyszczaka z PCV o średnicy 110 mm- 1 szt.
10/Umywalka pojedyńcza, porcelanowa na postumencie - 1 szt.
11/Zlewozmywak żeliwny, stalowy lub z tworzywa -1 szt.
12/Ustępy pojedyncze z płuczkami na typ compact-2 kmpl.
13/Rurociągi z PCV kanalizac. o średn.160 mm - 48,0 m
14/Studzienka rewizyjna PCV o średn. 315 mm - 1 szt.
7.Roboty instalacyjne-elektryczne.
1/Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach -350,0 m
2./Tablica rozdzielcza-1 szt.
3/Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach- 2 szt.
4/Rozłączniki przeciwporażeniowe w rozdzielnicach -2 szt.
5/Puszki instalacyjne podtynkowe -35 szt.
6/Łączniki -12 szt.
7/Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym -25 szt.
8/Oświetlenie na oprawy oświetleniowe, przykręcane- 25 kmpl
8.Wyposażenie świetlicy.
1/Stół konferencyjny ze składanymi, metalowymi chromowanymi nogami, blat o wymiarze180x100 cm o grubości 18 mm z płyty laminowanej w kolorze buk, olcha, kalwados,wenge.Wysokość stołu z blatem 73 cm-szt.6
2/Krzesła stacjonarne ,stelaż krzesła chromowany, siedzisko tapicerowane skajem
lub tkaniną podstawową -40 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1.Kosztorys ofertowy ślepy załącznik nr 2
2.Przedmiar kosztorysowy zał.nr 2a
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:
-szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
zał.nr 9.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.11.12.00-0, 45.26.24.20-1, 45.26.25.00-6, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.33.00.00-9, 45.23.24.60-4, 45.23.24.10-9, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: PROW-Odnowa i Rozwój Wsi.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Budowlane i Transportowe CEZAR Piotr Preuss, ul.ks.Szydzika 8, 87-140 Chełmża, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143978,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 90485,20
Oferta z najniższą ceną: 90485,20 / Oferta z najwyższą ceną: 168044,46
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
WZZ/ZP-D-27/2011 sprzet ogrodniczy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łaskarzew
(mazowieckie)
Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady - Winnica
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pułtusk
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH