PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont kapitalny elewacji z ociepleniem budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 przy al. Kijowskiej 8 w Krakowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

256490/2014

Opis

Kraków: Remont kapitalny elewacji z ociepleniem budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 przy al. Kijowskiej 8 w Krakowie
Numer ogłoszenia: 256490 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144741 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, Al. Kijowska 8, 30-079 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6367093, faks 12 6367093.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kapitalny elewacji z ociepleniem budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 przy al. Kijowskiej 8 w Krakowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitalnego elewacji z ociepleniem budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 przy al. Kijowskiej 8 w Krakowie obejmujących w szczególności - docieplenie ścian zewnętrznych, - wyciągnięcie wszystkich kratek wentylacyjnych na zewnątrz elewacji, - naprawa kominów, - wykonanie wyprawy elewacyjnej na ścianach zewnętrznych, - wykonanie tynków na cokołach budynku, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, - docieplenie stropodachów wentylowanych, -wymiana obróbek blacharskich, - wymiana rynien i rur spustowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZAW - BUD Damian Zawisza, ul. Stanisława Moniuszki 10, 28-100 Busko - Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 511134,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 514229,93
Oferta z najniższą ceną: 514229,93 / Oferta z najwyższą ceną: 639948,71
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów spożywczych dla Szkoły Podstawowej im. Adma Mickiewicza w Kobielicach w 2015 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radostowice
(śląskie)
Dostawa różnych produktów do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DZP-AB-271-183/2014)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Siemiątkowo, woj. mazowieckie
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH