PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Lublina, Dęblina, Radomia i Rzeszowa-...

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

43169/2015

Opis

Lublin: Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych będących w zasobie
WAM OReg Lublin w rejonie Lublina, Dęblina, Radomia i Rzeszowa-
zawarcie umowy ramowej
Numer ogłoszenia: 43169 - 2015; data zamieszczenia: 27.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35268 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, 20-309 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7462209, faks 081 7462209 w. 123.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Agencja Wykonawcza.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych będących w zasobie
WAM OReg Lublin w rejonie Lublina, Dęblina, Radomia i Rzeszowa-
zawarcie umowy ramowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Lublina, Dęblina, Radomia i Rzeszowa. Zamówienie obejmuje roboty w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej (w tym instalacje wod.- kan., co. i gazowe) oraz elektroinstalacyjnej.
Przedmiot zamówienia składa się z 4 części:
Część 1- rejon Lublin: Lublin, Zamość, Chełm, Włodawa, Hrubieszów, Kraśnik, Jawidz, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, Siedlce
Część 2- rejon Dęblin: Dęblin, Puławy, Stężyca, Podebłocie
Część 3- rejon Radom: Radom, Grójec, Nowe Miasto n/Pilicą
Część 4- rejon Rzeszów: Rzeszów, Dębica, Nowa Dęba, Nisko, Jarosław, Przemyśl, Żurawica, Sanok, Stalowa Wola.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: rejon Dęblin: Dęblin, Puławy, Stężyca, Podebłocie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PERBUD Adam Peryt, Gołaszyn 41 A, 21-400 Łuków, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 768007,96 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 12,82
Oferta z najniższą ceną: 12,82 / Oferta z najwyższą ceną: 30,74
Waluta: PLN.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz, ul. Kopernika 32, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 13,12
Oferta z najniższą ceną: 12,82 / Oferta z najwyższą ceną: 30,74
Waluta: PLN.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
BUDOART Michał Lata, ul. Sandomierska 64, 37-464 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 14,00
Oferta z najniższą ceną: 12,82 / Oferta z najwyższą ceną: 30,74
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łęgajny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Barczewo
(warmińsko-mazurskie)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
zakup 25 szt. terminali komunikacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH