PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont mostu drogowego na rzece Długiej w miejscowości Zielonka w ciągu drogi powiatowej nr 4266W ul. Lipowa w Zielonce

Powiat Wołomiński

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wołomin / mazowieckie

Numer ogłoszenia

146385/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 146385 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 219830 - 2014 data 01.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, fax. 0-22 7765093.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie min. 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (zadanie porównywalne z zamówieniem - budowa lub przebudowa obiektu mostowego) o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie min. 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (zadanie porównywalne z zamówieniem - budowa lub przebudowa lub remont obiektu mostowego) o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia zgodne z przedmiotem zamówienia branża drogowa lub bez ograniczeń w pełnieniu obowiązków kierownika budowy - zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga od Oferenta przedstawienia potencjału technicznego w postaci osoby posiadającej uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności odpowiedniej do przedmiotu zamówienia. Oferent wskazując Zamawiającemu, iż w większości prac obejmujących przedmiot zamówienia to prace mostowe, a nie drogowe wobec powyższego Zamawiający wymaga przestawienia potencjału technicznego w osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami mostowymi.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Działka nr 457/7 obręb Wojciechów
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Lwówek śląski
(dolnośląskie)
Kursy zawodowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebini, ul. 1 Maja 60 w 2013 roku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Trzebinia
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH