PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont nawierzchni części ulicy Willowej w ramach zadania Remont nawierzchni ulic: Zielona, Bukowa, Willowa

Gmina Miasta Rypina

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rypin / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

276479/2011

Opis

Rypin: Remont nawierzchni części ulicy Willowej w ramach zadania Remont nawierzchni ulic: Zielona, Bukowa, Willowa
Numer ogłoszenia: 276479 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318620 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Rypina, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 280 96 19, faks 54 280 96 54.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni części ulicy Willowej w ramach zadania Remont nawierzchni ulic: Zielona, Bukowa, Willowa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z remontem nawierzchni i obramowania z krawężników ul. Willowej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 3 Maja i z ul. Zieloną (ok. 165 m) polegające na wymianie krawężników i wykonaniem nowej nawierzchni mineralno - bitumicznej. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: 1. rozbiórkę krawężników drogowych betonowych w ilości ok. 270 mb 2. krawężników betonowych wystających i wtopionych w łącznej ilości ok. 270 mb 3. nawierzchni mineralno - bitumicznej złożonej z warstwy wyrównawczej grubości średnio 4 cm i warstwy ścieralnej grubości 4 cm z przygotowaniem istniejącej nawierzchni mineralno - bitumicznych w ilości ok. 780 m2 4. regulację urządzeń podziemnych w ilości 13 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.52-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70745,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 96053,65
Oferta z najniższą ceną: 96053,65 / Oferta z najwyższą ceną: 96053,65
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ROSOMAK Spółka Akcyjna ogłaszają przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń.
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny urządzenia, przetarg
Siemianowice Śląskie
(śląskie)
Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy Baboszewo.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Baboszewo
(mazowieckie)
Renowacja stawów, remont mostków i naprawa alejek w Parku Helenów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH