PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA

Gmina Łańcut

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łańcut / podkarpackie

Numer ogłoszenia

75130/2012

Opis

Łańcut: REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA
Numer ogłoszenia: 75130 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 13236 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA obejmujący następujące rodzaje robót: /jak w załączniku do umowy/

1. Remont dachu - budynek G
2. Remont dachu - budynek K
3. Docieplenie elewacji - budynek G
4. Docieplenie elewacji - budynek K
5. Wymiana i pomiary odgromienia
6. Remont komina kotłowni.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.44.20.00-7, 45.26.12.00-6, 45.26.13.20-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt dofinansowywany z PROW 2007-2013. Remont obiektów Ośrodka Kultury w miejscowości Wysoka. Oś 4 Leader działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 24.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlana REMBISZ Ryszard Rembisz, Zielonka 39 A, 36-130 Raniżów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 425203,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 208341,74
Oferta z najniższą ceną: 192411,36 / Oferta z najwyższą ceną: 330971,94
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH