PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont placu apelowego na terenie Jednostki wojskowej 3411 w m. Grójec

Jednostka Wojskowa 4938

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Radom / mazowieckie

Numer ogłoszenia

234716/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 234716 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 216758 - 2013 data 05.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Jednostka Wojskowa 4938, ul. Lubelska 150, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 6511500, fax. 48 6511300.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie). W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz, co najmniej 3 robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), z czego jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowemu zamówieniu. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa dializatorów, przewodów i igieł dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Starachowice
(świętokrzyskie)
Budowa wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Orzeskiej w Łaziskach Górnych na odcinku od Placu Ratuszowego 1a do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łaziska Górne
(śląskie)
Usługa transportu kompostu dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Starogard Gdański
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH