PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ciechanów / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32253/2012

Opis

Ciechanów: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
Numer ogłoszenia: 32253 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342847 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej, ul. Strażacka 5, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, tel. 23 672 42 96, faks 23 672 42 96.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
Zakres prac:
Roboty rozbiórkowe:
wykucie ościeżnic stalowych drzwiowych,
rozbiórka obudów drewnianych ścian i podsufitki oraz zabudowy z płyt GK,
cyklinowanie istniejącego parkietu,
zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów,
wywiezienie gruzu z rozbiórek
Roboty remontowe:
poszpachlowanie nierówności ścian i sufitów,
wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach,
wykonanie ścianki z płyt GK na ruszcie stalowym z jednostronnym pokryciem płytami GK,
obsadzenie nowych ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi,
wykonanie malowania ścian i sufitów z gruntowaniem,
malowanie olejne grzejników i rur c.o.,
lakierowanie trzykrotne istniejącego parkietu,
oblistwowanie posadzki listwami drewnianymi,
Roboty elektryczne:
- ułożenie w ścianach przewodów elektrycznych w celu zasilenia gniazd,
- montaż nowych opraw oświetleniowych,
- montaż nowych gniazd wtyczkowych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CYBER-TECH Piotr Nałęcz, Grzybowo 84, 06-461 Regimin, Grzybowo 84, 06-461 Regimin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12951,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11978,50
Oferta z najniższą ceną: 11978,50 / Oferta z najwyższą ceną: 15940,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie analiz rynkowych i biznes planów dla innowacyjnych pomysłów zgłaszanych w ramach projektu pn. Utworzenie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Zbrzycę w miejscowości Widno wraz z dojazdami
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Leśno
(pomorskie)
Modernizację systemów grzewczych w obiektach MPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krempna
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH