PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont pomieszczenia kotłowni i technologii kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim Pniewy

Burmistrz Gminy Pniewy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pniewy / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

226985/2013

Opis

Pniewy: Remont pomieszczenia kotłowni i technologii kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim Pniewy
Numer ogłoszenia: 226985 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202701 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie, tel. 061 2938601, faks 061 2910097.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczenia kotłowni i technologii kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim Pniewy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont kotłowni gazowej dla potrzeb centralnego ogrzewania, zlokalizowanej w
budynku Urzędu Miejskiego w Pniewach przy ul. Dworcowej 37. Remont kotłowni gazowej podyktowany jest całkowitym zużyciem elementów kotłowni i obejmuje technologię kotłowni, część budowlaną i elektryczną. W wyniku remontu zwiększy się energooszczędność kotłowni, bezpieczeństwo i komfort jej obsługi. Podczas prac należy wykonać demontaż istniejącej technologii kotłowni, montaż nowej technologii kotłowni - kocioł VISMAN Vitodens 200- W B2HA, remont budowlany pomieszczeń kotłowni o kubaturze 17.36m3 oraz remont instalacji elektrycznej pomieszczeń kotłowni. UWAGA Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Oceny rozwiązań równoważnych dokona autor dokumentacji projektowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.11.00-8, 39.22.12.00-9, 39.71.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cube s. c., P. Narewski i P. Sieradzki, ul. Raczkowskiego 1, 64-800 Pniewy, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59734,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 43049,57
Oferta z najniższą ceną: 43049,57 / Oferta z najwyższą ceną: 62689,57
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pruchnik
(podkarpackie)
Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Paryża dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sosnowiec
(śląskie)
Budowa instalacji ogrzewczej wraz z rozbiórką pieców i robotami towarzyszącymi w budynku położonym przy ul. Szczecińskiej 33AB...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecinek
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH