PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont posadzek i elewacji w budynkach nr 3, nr 4 i nr 5 w kompleksie wojskowym 845 w miejscowości Sitaniec Wolica

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zamość / lubelskie

Numer ogłoszenia

218886/2014

Opis

Zamość: Remont posadzek i elewacji w budynkach nr 3, nr 4 i nr 5 w kompleksie wojskowym 845 w miejscowości Sitaniec Wolica
Numer ogłoszenia: 218886 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 116587 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 84 618 15 36, faks 84 618 16 07.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Infrastruktura, logistyka.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont posadzek i elewacji w budynkach nr 3, nr 4 i nr 5 w kompleksie wojskowym 845 w miejscowości Sitaniec Wolica.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont posadzek i elewacji w budynkach nr 3, nr 4 i nr 5 w kompleksie wojskowym 845 w miejscowości Sitaniec Wolica. Szczegółowy zakres robót określają: Przedmiary robót - stanowiące Załączniki nr 1a, 1b i 1c do SIWZ; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tadeusz Szajnar ELEKTROTEX, Kosina 639, 37-112 Kosina, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 373961,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 380761,54
Oferta z najniższą ceną: 380761,54 / Oferta z najwyższą ceną: 598764,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Postępowanie przetargowe na najem pomieszczeń
Nieruchomości, lokale, przetarg
Chęciny
(świętokrzyskie)
dostawa wraz z instalacją dwóch projektorów multimedialnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pensjonat 5 Dębów położony w Międzyzdrojach na sprzedaż
Nieruchomości, budynki inne, inne
Międzyzdroje
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH