PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Kanonia 20/22 w Warszawie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

277085/2011

Opis

Warszawa: remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 5
w budynku przy ul. Kanonia 20/22 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 277085 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241855 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Szwoleżerów 5/104, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3366126, 3366157, faks 022 3366192.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 5
w budynku przy ul. Kanonia 20/22 w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 5
w budynku przy ul. Kanonia 20/22 w Warszawie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE PRYWATNYCH FIRM BUDO-INSTAL, ul. Puszczyka 20, 02-785 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28256,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30603,46
Oferta z najniższą ceną: 26904,80 / Oferta z najwyższą ceną: 42498,25
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
usługa polegająca na przewozie osób KC-zp.272-338/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie w zakresie utwardzenia zjazdu w ul. Słoneczną w Tucholi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tuchola
(kujawsko-pomorskie)
Druga licytacja udziału 5/8 części w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Łączka, gm. Długosiodło
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH