PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont sanitariatów w bloku sportowym Publicznego Gimnazjum w Białej

Publiczne Gimnazjum w Białej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Biała / opolskie

Numer ogłoszenia

135941/2013

Opis

Biała: Remont sanitariatów w bloku sportowym Publicznego Gimnazjum w Białej
Numer ogłoszenia: 135941 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109303 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Gimnazjum w Białej, Osiedle Tysiąclecia 16, 48-210 Biała, woj. opolskie, tel. 77 4387 800, faks 77 4387 800.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sanitariatów w bloku sportowym Publicznego Gimnazjum w Białej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres prac przygotowawczych: ogrodzić teren na czas prac rozbiórkowych taśmą zabezpieczającą; przygotować miejsce dla samochodu usuwającego gruz z placu budowy; przygotować stanowisko do składowania gruzu i złomu; przygotować punkt ppoż. i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.
2. Zakres prac rozbiórkowych: skucie płytek ściennych oraz tynków wewnętrznych do wys. 2,0 ; demontaż stolarki drzwiowej oraz okna
3.Zakres prac ogólnobudowlanych: W ramach remontu przewidziano następujące roboty ogólnobudowlane:
wykonanie nowych posadzek w sanitariatach i korytarzu; ułożenie nowego poszycia dachowego z wraz z obróbkami przy wywietrznikach kanalizacji; montaż grzejników co. ; montaż elektrycznych podgrzewaczy wody; montaż nowego parapetu zewnętrznego; montaż nowej stolarki drzwiowej; okładziny ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi; malowanie ścian wewnętrznych i sufitów w sanitariatach i korytarzu;
wykonanie wymiany instalacji wodno- kanalizacyjnych wraz z osprzętem;

Szczegółowy zakres określony został w SIWZ, dokumentacji projektowej- przedmiar, specyfikacji technicznej ogólnej na roboty remontowe w budynku PG Biała przewidywane do wykonania w bloku sportowym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.43.10.00-7, 45.11.30.00-2, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.32.00.00-6, 45.26.25.22-6, 45.42.00.00-7, 45.43.21.00-5, 45.33.11.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.44.21.20-4, 45.26.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlana
Damian Badura, Olbrachcice 55, 48-210 Biała, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81479,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 73479,97
Oferta z najniższą ceną: 73479,97 / Oferta z najwyższą ceną: 73479,97
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu komórkom organizacyjnym Centrum Projektów Europejskich oraz zapewnienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH