PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont schodów przy sali rehabilitacji i terapii ruchowej (wejście od parkingu)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chobienia / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

127713/2013

Opis

Chobienia: Remont schodów przy sali rehabilitacji i terapii ruchowej (wejście od parkingu)
Numer ogłoszenia: 127713 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112329 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni, ul. Szkolna 2, 59-305 Chobienia, woj. dolnośląskie, tel. 76 8439523, faks 76 8439476.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont schodów przy sali rehabilitacji i terapii ruchowej (wejście od parkingu).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont schodów przy sali rehabilitacji i terapii ruchowej (wejście od parkingu), polegający na rozebraniu istniejącej posadzki z płytek na zaprawie cementowej oraz wykonanie i montaż okładziny z granitu.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Wykonawca w ramach umowy oraz ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia sporządzi: 1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2) dokumenty niezbędne do uzyskania zgody na rozpoczęcie robót budowlanych, 3) wszelkie inne opracowania oraz uzgodnienia nie wykazane w SIWZ, a niezbędne do uzyskania zgody na realizację przedmiotowego zadania..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Kamieniarski KAM-SIR Ryszard Siwak, ul. Nadodrzańska 7, 59-305 Chobienia, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32753,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32752,84
Oferta z najniższą ceną: 32752,84 / Oferta z najwyższą ceną: 32752,84
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy obłożeń do implantacji stymulatorów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wałbrzych
(dolnośląskie)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ AKCESORIÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZESTAWU TYPU SHAVER LARYNGOLOGICZNY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łomża
(podlaskie)
Utrzymanie i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych w mieście Sztum - część III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sztum
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH