PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

REMONT ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. CEGIELNIANĄ (LIPIE ŚLĄSKIE) DO MIEJSCOWOŚCI LISOWICE

Gmina Pawonków

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pawonków / śląskie

Numer ogłoszenia

355320/2014

Opis

Pawonków: REMONT ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. CEGIELNIANĄ (LIPIE ŚLĄSKIE) DO MIEJSCOWOŚCI LISOWICE
Numer ogłoszenia: 355320 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208669 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, faks 0-34 3534105.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. CEGIELNIANĄ (LIPIE ŚLĄSKIE) DO MIEJSCOWOŚCI LISOWICE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy zadania: Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Cegielnianą (Lipie Śląskie) do miejscowości Lisowice. Ścieżka o łącznej dł. 937 m Zakres robót objętych projektem przewiduje: - niezbędne prace przygotowawcze, - mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża, - wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.12.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., ul. Częstochowska 14, Boronów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81594,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 114044,14
Oferta z najniższą ceną: 114044,14 / Oferta z najwyższą ceną: 129485,26
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa mebli biurowych i socjalnych wraz z wyposażeniem
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Słupsk
(pomorskie)
Dostawa pomocy dydaktycznych, plastycznych oraz zabawek do Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi przy ul. Mickiewicza 1,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Celestynów
(mazowieckie)
Dostawa odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej i środków higienicznych na potrzeby Rejonowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH