PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont słupów i loggii budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

273248/2014

Opis

Kraków: Remont słupów i loggii budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie
Numer ogłoszenia: 273248 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243922 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Adolfa Nowaczyńskiego 1, 30-336 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 255 41 61, faks 12 2691057.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Opieka społeczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont słupów i loggii budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont słupów i loggii budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zakres zamówienia obejmuje:
- remont słupów (parter, I piętro, II piętro): skucie uszkodzonych części, odsłonięcie zbrojenia, uzupełnienie ubytków betonu i tynków,
- wykonanie impregnacji słupów,
- remont sufitów loggii parteru, I i II piętra, skucie uszkodzonych części płyt stropowych, odsłonięcie zbrojenia, uzupełnienie ubytków betonu i tynków,
- remont ścian wewnętrznych loggii, naprawa uszkodzonych tynków,
- remont posadzek parteru,
- remont tynków ścian i ubytków posadzki szachtów piwnic,
- remont (naprawa) posadzek loggii I i II piętra: naprawa wylewek betonowych posadzek, odtworzenie istniejącej izolacji styku loggii ze ścianami budynku, wejściami do pokoi, odtworzenie izolacji poziomej, dylatacji, naprawa wylewek
i wykonanie nowych posadzek wylewanych z materiałów żywicznych, mrozoodpornych, antypoślizgowych oraz cokołów ścian i słupów,
- wymiana skorodowanych barierek loggii,
- wymiana skorodowanych ścianek rozdzielających loggię,
- wykonanie nowych ofasowań płyt loggii i gzymsów stropodachu nad loggiami
z blachy ocynkowanej powlekanej,
- naprawa i wymiana rynien i rur spustowych,
- malowanie ścian, sufitów i słupów farbami emulsyjnymi zewnętrznymi,
- wykonanie zabezpieczeń przed ptakami (gołębiami) przez zastosowanie siatek ochronnych i kolców.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane REMONT
Kazimierz Pietrzyk, Ireneusz Czuba, ul. Prandoty 6, 31-425 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 411893,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 321088,89
Oferta z najniższą ceną: 321088,89 / Oferta z najwyższą ceną: 452514,25
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencją na oprogramowanie systemowe i biurowe II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Sprawa: ZOZ/ZP/2/02/2014 - zakup i dostawa nici chirurgicznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pińczów
(świętokrzyskie)
Wykonanie wycen określających wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH