PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont sufitów podwieszonych, schodów zewnętrznych oraz wybranych pomieszczeń Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

147841/2013

Opis

Rzeszów: Remont sufitów podwieszonych, schodów zewnętrznych oraz wybranych pomieszczeń Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza
Numer ogłoszenia: 147841 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 116331 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sufitów podwieszonych, schodów zewnętrznych oraz wybranych pomieszczeń Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont sufitów podwieszonych, schodów zewnętrznych oraz wybranych pomieszczeń Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.42.11.46-9, 45.45.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wykonanie sufitów podwieszonych w budynkach L 27- 29 Politechniki Rzeszowskiej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo - Budowlany Jerzy Świder, Nosówka 197, Zgłobień, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 361456,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 317903,81
Oferta z najniższą ceną: 317903,81 / Oferta z najwyższą ceną: 317903,81
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Remont schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku B i C
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlano Usługowa FABUD, Pogwizdów Nowy 23A, Zaczernie, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148026,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 169188,74
Oferta z najniższą ceną: 169188,74 / Oferta z najwyższą ceną: 180116,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Remont wybranych pomieszczeń w budynku A i B dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo - Usługowa Magbud, Baczyńskiego 9, 35-210 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 410361,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 397113,08
Oferta z najniższą ceną: 397113,08 / Oferta z najwyższą ceną: 397113,08
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
ANR O/Opole informuje, że podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do...
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Opole
(opolskie)
Dostawa mebli biurowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ostrów Wielkopolski
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH