PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont świetlicy wiejskiej w Sępochowie Gmina Kołbiel-wymiana pokrycia dachowego.

Gmina Kołbiel

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kołbiel / mazowieckie

Numer ogłoszenia

284788/2014

Opis

Kołbiel: Remont świetlicy wiejskiej w Sępochowie Gmina Kołbiel-wymiana pokrycia dachowego.
Numer ogłoszenia: 284788 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 230882 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołbiel, ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, woj. mazowieckie, tel. 025 757 39 92, faks 025 757 39 97.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w Sępochowie Gmina Kołbiel-wymiana pokrycia dachowego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w Sępochowie Gmina Kołbiel-wymiana pokrycia dachowego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.12.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Remontowo Budowlane UR-B Krzysztof Wysocki, ul. Gen. Pułaskiego 2d/4, 06-200 Maków Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55299,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 44959,80
Oferta z najniższą ceną: 44959,80 / Oferta z najwyższą ceną: 73484,76
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kutno
(łódzkie)
Wykaz nieruchomości gruntowej - działka nr 178/29
Nieruchomości, grunty inne, inne
Mrągowo
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa części zamiennych do samochodów służbowych KWP w Kielcach. Postępowanie nr 05/PN/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH