PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont toalet w budynku Zespołu Szkół w Obornikach

Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Oborniki / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

315685/2011

Opis

Oborniki: Remont toalet w budynku Zespołu Szkół w Obornikach
Numer ogłoszenia: 315685 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336262 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 6559100; 6559133, faks 061 6559101.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont toalet w budynku Zespołu Szkół w Obornikach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont 8 pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół przy ul. Obrzyckiej 88 w Obornikach. Remont będzie obejmował
rozbiórkę części ścian działowych, wymurowanie nowych ścian działowych, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej i zewnętrznej stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi, renowację podokienników wewnętrznych, wymianę
posadzek i okładzin ściennych, roboty malarskie ścian i sufitów oraz montaż kabin systemowych wc. Remont obejmie również instalacje sanitarne i elektryczne - szczegółowy zakres prac znajduje się w częściach branżowych. W celu
poprawy stanu jakości pomieszczenia i dostosowania go do wymogów obowiązujących norm i przepisów budowlanych projektuje się następujące zmiany: -wymianę istniejącej stolarki drzwiowej na nową o szerokościach w świetle
ościeżnic 90cm z otworami nawiewnymi, -wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową z profili pcv, -postawienie nowej ściany działowej pomiędzy przedsionkiem a częścią toaletową, -zmiana okładzin posadzkowych i ściennych, -
malowanie ścian i sufitów, -po wyburzeniu istniejącej montaż nowych kabin ustępowych systemowych o wymaganej szer.min.90cm z drzwiami systemowymi o szer.w świetle 80cm lub zaaranżowanie całej przestrzeni toalety na ustęp
dla osób niepełnosprawnych (dotyczy sanitariatu nr VI), -pomieszczenie należy wyposażyć we wszystkie niezbędne akcesoria łazienkowe ze stali nierdzewnej (alternatywnie z tworzywa ), zgodnie z oznaczeniem na rysunku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Remont toalet w budynku Zespołu Szkół w Obornikach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Ogólnobudowlane REAL-BUD Krzysztof Kiełczewski, Os. K. Wielkiego 6/8, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 281878,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 194344,15
Oferta z najniższą ceną: 194344,15 / Oferta z najwyższą ceną: 318420,78
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu komórkom organizacyjnym Centrum Projektów Europejskich oraz zapewnienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH