PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont ul. Stawowej w Kętach na odcinku od km 0+010 do km 0+790 uszkodzonej w wyniku powodzi w 2010 r.

Gmina Kęty

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kęty / małopolskie

Numer ogłoszenia

110379/2012

Opis

Kęty: Remont ul. Stawowej w Kętach na odcinku od km 0+010 do km 0+790 uszkodzonej w wyniku powodzi w 2010 r.
Numer ogłoszenia: 110379 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77611 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty, woj. małopolskie, tel. 033 844-76-70, faks 033 8447660.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ul. Stawowej w Kętach na odcinku od km 0+010 do km 0+790 uszkodzonej w wyniku powodzi w 2010 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia należy wykonać:
a) profilowanie zawyżonych poboczy na powierzchni 500 m2,
b) korytowanie w miejscach zaniżeń i wysadzin powstałych w wyniku działania wody na konstrukcję wraz z wykonaniem podbudowy - 408 m2,
c) wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (wyrównanie i nawierzchnia ścieralna) na powierzchni 2.179,46 m2,
d) odtworzenie odwodnienia drogi poprzez zabudowę betonowych elementów ściekowych na długości 280 mb,
e) umocnienie skarp płytami betonowymi typu krata na powierzchni 217 m2,
f) odtworzenie poboczy z kruszywa na powierzchni 500 m2,
g) wykonanie studzienek ściekowych z przykanalikami - 2 szt.,
h) zabezpieczenie gazociągu rurami dwudzielnymi - 10 m..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A, ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250443,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 199228,39
Oferta z najniższą ceną: 199228,39 / Oferta z najwyższą ceną: 274404,92
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Organizacja 4 dniowej zagranicznej wizyty studyjnej do Brukseli (Belgia) dla maksymalnie 25 osób w ramach projektu systemowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Zamówienie z wolnej ręki 03/ZW/U/13 na świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury medycznej: aparat RTG MECALL
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Ruda Śląska
(śląskie)
Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jastrzębie-Zdrój
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH