PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont wiejskiej świetlicy w Honiatynie

Gmina Dołhobyczów

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Dołhobyczów / lubelskie

Numer ogłoszenia

282268/2014

Opis

Dołhobyczów: Remont wiejskiej świetlicy w Honiatynie
Numer ogłoszenia: 282268 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241788 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wiejskiej świetlicy w Honiatynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zadania: Roboty kwalifikowalne: 1)Roboty rozbiórkowe - 1 kpl., 2)Przebudowa dachu - 1 kpl., 3)Tynki i okładziny wewnętrzne - 1 kpl., 4)Roboty malarskie - 1kpl., 5)Podłoża i posadzki - 1 kpl., 6)Stolarka okienna i drzwiowa - 1 kpl., 7)Kominek - 1 kpl., 8)Elewacje - 1 kpl., 9)Wykonanie docieplenia - cokół - 1 kpl., 10)Taras - wejście - 1 kpl., 11)Opaska odwadniająca - 1 kpl., 12)Utwardzenie terenu - 1 kpl., 13)Instalacja odgromowa - 1 kpl., 14)Wymiana osprzętu elektrycznego - 1 kpl., 15)Roboty sanitarne - 1 kpl. Roboty niekwalifikowalne: 1)Roboty rozbiórkowe - 1 kpl., 2)Przebudowa dachu - 1 kpl., 3)Stolarka - 1 kpl., 4)Elewacje - 1 kpl., 5)Wykonanie docieplenia - cokół - 1 kpl., 6)Instalacja odgromowa - 1 kpl..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.45.00.00-6, 45.26.12.10-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt dofinansowany z zakresu Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZPHU ROMA
Robert Matkowski, ul. Żwirki i Wigury 58, 22-600 Tomaszów Lubelski, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210618,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 207565,11
Oferta z najniższą ceną: 207565,11 / Oferta z najwyższą ceną: 235782,61
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie kursów: Przedmiarowanie i kosztorysowanie w programie ZUZIA w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych (pozalekcyjnych i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bielsko-Biała
(śląskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH