PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remonty awaryjne i bieżące ulic, chodników i ciągów pieszo-jezdnych na drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina

Gmina Miejska Lubin

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubin / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

41733/2015

Opis

Lubin: Remonty awaryjne i bieżące ulic, chodników i ciągów pieszo-jezdnych na drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina
Numer ogłoszenia: 41733 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22763 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 7468129, 7468277, faks 076 7468287.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty awaryjne i bieżące ulic, chodników i ciągów pieszo-jezdnych na drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są remonty awaryjne i bieżące ulic, chodników i ciągów pieszo-jezdnych na drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubin.
Zadanie obejmuje swoim zakresem:a/ remonty nawierzchni ulic, chodników i ciągów pieszo-rowerowych m.in. z płyt betonowych, kostki betonowej, bitumicznej mieszanki mineralno-asfaltowej,b/ zieleń - pielęgnacja do pierwszego koszenia ( wraz z wykonaniem pierwszego koszenia)c/ inne nie wymienione, a wynikające z bieżącego utrzymania mające charakter remontowy;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tenar-Ramski Andrzej Ramski, ul.Towarowa 6A, 59-330 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 756239,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 487222,31
Oferta z najniższą ceną: 487222,31 / Oferta z najwyższą ceną: 703706,31
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Godów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Godów
(śląskie)
Przebudowa drogi Pawłowo - Rogożewo etap 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jutrosin
(wielkopolskie)
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego z wybudowaniem budynku zaplecza w m. Kwielice, dz. nr 461, obręb Kwielice - etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Grębocice
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH