PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Renowacja zabytkowych witraży w Pałacu Lurkensa przy al. Kościuszki 33/35 w Łodzi

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

169153/2012

Opis

Łódź: Renowacja zabytkowych witraży w Pałacu Lurkensa
przy al. Kościuszki 33/35 w Łodzi
Numer ogłoszenia: 169153 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135169 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja zabytkowych witraży w Pałacu Lurkensa
przy al. Kościuszki 33/35 w Łodzi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej
na kompleksowej renowacji zabytkowych witraży wraz z częściową renowacją
i rekonstrukcją stolarki okiennej w Pałacu Lurkensa w Łodzi przy
al. Kościuszki 33/35.
Zakres prac konserwatorskich obejmuje:
a) rekonstrukcję stolarki okiennej: okien głównej klatki schodowej oraz klatki
schodowej oficyny,
b) renowację drewnianego okna skrzynkowego w przejeździe bramowym,
c) konserwację przeszkleń witrażowych ram okiennych okien znajdujących się
w klatkach schodowych: głównej (1 szt.), oficyny (3 szt.) i przejeździe bramowym
(1 szt.),
d) renowację kraty okna w przejeździe bramowym,
e) rekonstrukcję parapetów okiennych okien na klatkach schodowych: głównej
i oficyny..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.22.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Anna Stadtmuller, Kajetan Stadtmuller, Tiffany-Ursta s.c., Nowak Dariusz Zakład Ogolnobudowlany Stolarstwo Eksport Import - Konsorcjum TIFFANY-Nowak, ul. Kiełbaśnicza 7 m 1A, 50-108 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91940,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 88929,00
Oferta z najniższą ceną: 88929,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114070,26
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów spożywczych dla Szkoły Podstawowej im. Adma Mickiewicza w Kobielicach w 2015 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radostowice
(śląskie)
Dostawa różnych produktów do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DZP-AB-271-183/2014)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Siemiątkowo, woj. mazowieckie
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH