PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11 b w Lubinie

Gmina Miejska Lubin

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubin / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

131343/2012

Opis

Lubin: Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11 b w Lubinie
Numer ogłoszenia: 131343 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96601 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 7468129, 7468277, faks 076 7468287.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11 b w Lubinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11 b w Lubinie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany będzie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlana RAPIER Stanisław Pilch, ul.Przemysłowa 3, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1218405,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 602931,49
Oferta z najniższą ceną: 602931,49 / Oferta z najwyższą ceną: 979599,62
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZP23/2012 Przełączenie systemów wspomagających obsługę zgłoszeń ratownictwa medycznego w związku z przeniesieniem dyspozytorni...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drodze wojewódzkiej nr 442 na obszarze działania RDW w Koninie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH